Sign In

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Giồng Riềng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2023

00:00 21/01/2024
​Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Giồng Riềng vừa tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2023. Đồng chí Châu Minh Chiến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

21-1-24 2d3863fe5ca8d2d08048f9da91ad4a6b.jpg

Đồng chí Châu Minh Chiến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Giồng Riềng, phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2023.

 

Năm 2023, UBKT Huyện ủy Giồng Riềng tham mưu cấp ủy tiến hành 3 cuộc kiểm tra với 10 tổ chức và 10 đảng viên, 4 cuộc giám sát với 14 tổ chức và 14 đảng viên, vượt 1 cuộc giám sát và 6 đảng viên so kế hoạch đề ra. UBKT các đảng ủy cơ sở tham mưu cấp ủy cùng cấp kiểm tra 43 cuộc, với 43 tổ chức và 608 đảng viên, đạt 113% kế hoạch và tăng 10% so cùng kỳ; giám sát 43 cuộc đối với 43 tổ chức và 1.145 đảng viên, đạt 107% so kế hoạch và tăng 3% so cùng kỳ.

Thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao và nhiệm vụ trọng tâm, UBKT Huyện ủy Giồng Riềng đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu phạm 6 cuộc đối với 3 tổ chức, đạt 300% so kế hoạch (tăng 100% so cùng kỳ) và 12 đảng viên, đạt 600% kế hoạch (tăng 300% so cùng kỳ). UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 20 cuộc đối với 20 tổ chức, đạt 95,2% so kế hoạch và 29 đảng viên, đạt 132% so kế hoạch. 

Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết tố cáo, cấp ủy và UBKT 2 cấp đã thi hành kỷ luật 30 đảng viên (tăng 10 đảng viên so với cùng kỳ). Hình thức kỷ luật: 16 khiển trách, 6 cảnh cáo, 3 cách chức, 5 khai trừ; trong số đảng viên bị kỷ luật có 14 đồng chí là cấp ủy ủy viên các cấp, chiếm 48,2%. Thẩm quyền thi hành kỷ luật: Cấp ủy huyện 4 đảng viên, cấp ủy cơ sở 14 đảng viên; UBKTHuyện ủy 6 đảng viên, UBKT đảng ủy cơ sở 6 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Châu Minh Chiến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị UBKT Huyện ủy, cấp ủy và UBKT đảng ủy cơ sở cần nắm vững quan điểm kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng bộ, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp chỉ đạo và tiến hành. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cũng như UBKT hai cấp phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở từng cơ quan, đơn vị, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao…

Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát trên tinh thần “giám sát phải mở rộng", “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm"; công tác kiểm tra, giám sát phải chủ động phòng ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để phát huy; khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm ngay từ lúc mới manh nha. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính; cấp ủy và UBKT hai cấp cần đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, thường xuyên và có hiệu quả; phải bảo đảm nguyên tắc, phương pháp công tác đảng; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Cấp ủy cơ sở cần tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT đủ số lượng, bảo đảm chất lượng; tiếp tục bố trí cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, tạo điều kiện để UBKT cơ sở không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ công tác xây dựng Đảng. 

Đồng thời, UBKT hai cấp, phải luôn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; chủ động tham mưu và đề xuất kịp thời với cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát. Cần nắm vững và thực hiện tốt phương pháp cơ bản của công tác kiểm tra, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có đủ phẩm chất, năng lực và bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

Ngô Hữu Ha

Huyện uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Giồng Riềng

Tag:

File đính kèm