Sign In

Huyện uỷ An Minh triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

00:00 15/03/2024
​Huyện ủy An Minh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Chuyên đề năm 2023 về “phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân" và triển khai Chuyên đề năm 2024, gắn với trao giải Cuộc thi viết chủ đề “Tìm hiểu 65 năm truyền thống Bộ đội Biên phòng và Luật Biên phòng Việt Nam" năm 2023.

15-3-24 83_bbcdf1645be09359330d683c2010b7e3.jpg

Ban Thường vụ Huyện ủy An Minh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.


Qua 1 năm triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 trên địa bàn huyện An Minh đã tạo chuyển biến tích cực; tinh thần, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và ý thức thái độ học tập của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngày càng nâng cao; 100% tập thể, cán bộ, đảng viên sau học tập đã xây dựng và nghiêm túc thực hiện kế hoạch đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo việc thực hiện Chuyên đề năm 2023 gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương, cơ quan, đơn vị về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện tốt, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ huyện đề ra đến giữa nhiệm kỳ đạt và vượt.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lâm Văn Triều, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, đề nghị các chi, đảng ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; tập trung triển khai, thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm"; đưa nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một trong những nội dung chính trong sinh hoạt thường xuyên của chi bộ và chi, tổ hội các đoàn thể chính trị - xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực.

Đồng chí Lâm Văn Triều yêu cầu các cấp ủy cần tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là trong đoàn viên, thanh niên, học sinh. Thực hiện tốt việc đưa nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạo đức vào các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm Chính trị huyện. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy An Minh cũng tổ chức trao giải Cuộc thi viết chủ đề “Tìm hiểu 65 năm truyền thống Bộ đội Biên phòng và Luật Biên phòng Việt Nam" năm 2023. Theo đó, Ban Thường vụ đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các cá nhân; trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích cho các tập thể.

Minh Anh

Tag:

File đính kèm