Sign In

Họp Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu trong Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2024 - 2030

14:34 18/03/2024

Sáng 18/3, Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu trong Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2024 - 2030 tổ chức họp dưới sự chủ trì của đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) tỉnh.
Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp
Dự họp có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực BCĐ tỉnh; Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Thực hiện Quyết định số 1058-QĐ/TU, ngày 22/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập BCĐ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2024 - 2030, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã dự thảo các văn bản gồm: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024 - 2030; Quyết định ban hành Quy chế làm việc của BCĐ; Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ; Kế hoạch Hoạt động của BCĐ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu năm 2024; Quyết định thành lập tổ giúp việc BCĐ tỉnh.

Tại buổi họp, các đồng chí thành viên BCĐ tỉnh tập trung thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung như: Thời gian triển khai thực hiện học tập, quán triệt nghị quyết; làm rõ mục đích, yêu cầu của nghị quyết, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, công việc của từng cơ quan, đơn vị và thời gian tổ chức thực hiện, thời gian hoàn thành; nội dung công việc cần triển khai thực hiện trong đó quan tâm đến công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng cơ chế, chính sách phải cụ thể từng nội dung, xác định các hủ tục, phong tục, tập quán cần xóa bỏ để đưa vào thực hiện; phát động các phong trào thi đua trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Trước khi xác định các hủ tục, phong tục tập quán cần xóa thì phải họp dân lấy ý kiến thống nhất...

Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ - Trưởng BCĐ tỉnh đề nghị: Ban Dân vận Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí thành viên BCĐ bổ sung vào Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU xúc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện; các đồng chí thành viên BCĐ tỉnh tiếp tục phát huy trí tuệ, nghiên cứu tham mưu  BCĐ; các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp mình. UBND tỉnh, Ban cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết quyết liệt nhưng không nóng vội, phải kiên trì và khéo léo. Nhận diện các hủ tục lạc hậu trước khi đưa vào thực hiện và phải lấy ý kiến của Nhân dân. Các huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, học hỏi kinh nghiệm thực hiện của huyện Than Uyên và các tỉnh bạn...
 

Tác giả: Tùng Phương - Hoài Thương

Tag:

File đính kèm