Sign In

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11/2023 (kỳ III)

10:17 21/11/2023

Ngày 20/11, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2023 (kỳ III) để họp, bàn, xem xét 15 nội dung do 7 đơn vị trình.

t

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp

Phiên họp này, các đại biểu dành nhiều thời gian xem xét, cho ý kiến về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024.

Theo dự thảo, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2024 là 7.385 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến thu nội địa là 2.385 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu là 5.000 tỷ đồng.

tc

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo nội dung liên quan tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã trao đổi, cho ý kiến về dự toán tổng thu ngân sách, trong đó, cơ bản thống nhất với dự toán và đề xuất một số giải pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2024; đề xuất một số khoản thu cần triển khai tập trung thu nhằm bổ sung nguồn thu mới;…

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Năm 2024, dự báo một số diễn biến trên thế giới sẽ ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung và của tỉnh Lạng Sơn nói riêng, do vậy, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy tổng mức thu giao không tăng, nhưng vẫn phải xem xét giao tăng ở một số khoản thu để có thể cân đối giữa các khoản thu khác nhau. Cùng đó, các ngành tiếp tục nghiên cứu, thực hiện các giải pháp nhằm tạo nguồn thu mới để tăng thu ngân sách nhà nước năm 2024.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2024, nhu cầu kinh phí cho đầu tư phát triển, thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, dự án, đề án của tỉnh, đối ứng kinh phí để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án đã cam kết… rất lớn, vì thế, ngoài tập trung triển khai thu ngân sách, việc chi ngân sách cũng cần xem xét cụ thể từng nội dung chi, thực hiện chi ngân sách phải đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan soạn thảo (Sở Tài chính) rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo trước ngày 23/11 để trình UBND xem xét trước khi trình HĐND tại kỳ họp cuối năm.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Qua thảo luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về một số chính sách sẽ thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh như: hỗ trợ chi phí chuyển phát kết quả thực hiện các thủ tục hành chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ chi phí đăng ký, sử dụng chữ ký số, hợp đồng điện tử và hóa đơn điện tử; hỗ trợ chi phí thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số; hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Trong chương trình, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Đề án xây dựng, quản lý, khai thác, bảo trì cầu trên đường giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2024-2030. Theo dự thảo, hệ thống cầu trên các tuyến giao thông nông thôn của tỉnh những năm qua đã xuống cấp và chưa được đầu tư cải tạo, nâng cấp. Trước thực tế đó, cần thiết phải xây dựng Đề án xây dựng, quản lý, khai thác, bảo trì cầu trên đường giao thông nông thôn nhằm từng bước hoàn chỉnh hệ thống cầu trên đường giao thông nông thôn, qua đó đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội khu vực nông thôn, đặc biệt là địa bàn vùng sâu, vùng xa vùng biên giới của tỉnh.

Qua báo cáo thực trạng các công trình cầu trên đường giao thông nông thôn của tỉnh và ý kiến của các sở, ngành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất về dự thảo tờ trình. Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, đồng chí yêu cầu cơ quan soạn thảo rà soát, xem xét rõ về nguồn vốn dành cho việc xây dựng các cầu trên tuyến đường giao thông nông thôn của tỉnh; khẩn trương hoàn thiện tờ trình trước ngày 23/11 để trình HĐND thẩm định.

Ngoài những nội dung trên, trong chương trình phiên họp, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng khác. Tất cả các nội dung tại phiên họp lần này đều được thông qua. Theo chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan soạn thảo hoàn thiện các dự thảo trước 23/11 để trình UBND xem xét trước khi trình tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm.

Nguồn: https://baolangson.vn/phap-luat/625738-ubnd-tinh-hop-phien-thuong-ky-thang-11-2023-ky-iii.html

Tag:

File đính kèm