Sign In

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW về bảo hiểm y tế

16:28 15/05/2024
Chiều ngày 15/5/2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh – Nguyễn Thanh Hải chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (khoá X) về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”.

Quang cảnh hội nghị

Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã quan tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về nhận thức của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân về những ưu việt, tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế. Cơ chế, chính sách về bảo hiểm y tế từng bước được hoàn thiện phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm chú trọng giúp người dân hiểu rõ hơn quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời, chất lượng dịch vụ y tế và công tác thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được cải thiện; công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ trong công tác khám chữa bệnh, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh và giải quyết chế độ bảo hiểm y tế. Chính sách bảo hiểm y tế ngày càng mở rộng, tạo điều kiện cho người dân có quyền lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh có chất lượng. Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hồ sơ.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chưa thực sự bền vững. Công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập, còn nhiều bệnh nhân than phiền về công tác phục vụ và chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vì vậy chưa thể hiện hết tính ưu việt của bảo hiểm y tế. Nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị của một số cơ sở y tế chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là tuyến cơ sở. Một số doanh nghiệp chưa thật sự quan tâm đến quyền lợi bảo hiểm y tế của người lao động, tìm cách lách luật để né tránh trách nhiệm; tình trạng nợ bảo hiểm y tế vẫn còn xảy ra; trong khi đó, công tác thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên, xử lý các vi phạm chưa nghiêm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, thảo luận về việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế; phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và công tác thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; thực hiện các chế độ tài chính, chi ngân sách cho lĩnh vực bảo hiểm y tế thời gian qua;  tổ chức thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo hiểm y tế; vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của địa phương… qua đó, đã làm sáng tỏ thêm kết quả thực hiện Chỉ thị số 38 tại các địa phương, đơn vị, nhất là những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, bất cập cần chấn chỉnh, khắc phục.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải biểu dương sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh trong việc góp phần đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; tiếp tục nâng cao nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế. Tăng cường đầu tư, khai thác và sử dụng có hiệu quả đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, kỹ thuật cao. Đẩy mạnh thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động, người lao động tham gia bảo hiểm y tế. Quan tâm củng cố hệ thống tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, thu hút nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về y tế nói chung và bảo hiểm y tế nói riêng trong giai đoạn mới…

Nguyễn Tùng

Tag:

File đính kèm