Sign In

Trí thức Khoa học và Công nghệ Triển khai chuyên Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

11:37 17/05/2024
Sáng ngày 17/5/2024, Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị trí thức Khoa học và Công nghệ tỉnh gắn với sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh – Hoàng Đình Cán; Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh – Nguyễn Thị Hiền cùng đại diện trí thức Khoa học và Công nghệ từ các hội thành viên, đơn vị liên kết, đại diện Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh và các trí thức điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tham dự.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh – Hoàng Đình Cán giới thiệu một số nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 45-NQ/TW và Triển khai chuyên đề 2024 của tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu một số nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới và Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW. Triển khai chuyên đề 2024 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới tư duy, sửa đổi lối làm việc, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nghĩ thật, nói thật, có hiệu quả thật, người dân được hưởng thụ thật”. Đồng thời, thông qua báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh năm 2024 và Kế hoạch thi đua khen thưởng năm 2024.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh – Hoàng Đình Cán trao giấy khen cho 04 tập thể

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Liên hiệp hội tỉnh đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao; củng cố tổ chức bộ máy đi vào hoạt động ổn định; xây dựng và triển khai Chương trình hoạt động toàn khóa của Liên hiệp Hội; huy động được sự tham gia của các Hội thành viên, đơn vị liên kết tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ. Các hội thành viên, đơn vị liên kết thuộc Liên hiệp Hội hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ Tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” “Cả nước nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ phía sau”, nhiều mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả được phát huy. Duy trì thông tin tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên Webstie của Liên hiệp hội tỉnh với tên miền là lavusta.longan.gov.vn…

Dịp này có, Chủ tịch Liên hiệp hội biểu dương khen thưởng 04 tập thể và 06 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024.

Nguyễn Tùng

Tag:

File đính kèm