Sign In

Lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

00:00 17/05/2024
Ngày 17/5, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản. Đồng chí Nguyễn Thành Nam - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sảnPhó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thành Nam phát biểu tại hội nghị

Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản được xây dựng trên cơ sở kế thừa những chính sách, quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 đồng thời chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung để khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về địa chất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành; quyền của tổ chức, cá nhân được tuyển chọn tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; thủ tục hành chính; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản...

Dự thảo Luật được xây dựng gồm 117 Điều, bố cục thành 12 chương, tăng 1 chương và 31 Điều so với Luật Khoáng sản năm 2010. Trong đó, có những quy định mới về điều tra cơ bản địa chất, phân nhóm khoáng sản, tăng cường phân công, phân cấp cho chính quyền địa phương; bổ sung và làm rõ các hoạt động thu hồi khoáng sản, đăng ký khai thác khoáng sản nhóm IV không phải cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản; bổ sung các trường hợp đặc thù cho phép khai thác khoáng sản không phải có Quy hoạch khoáng sản (khai thác khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; thu hồi khoáng sản; khai thác tận thu khoáng sản); công nhận kết quả thăm dò khoáng sản thay vì phê duyệt trữ lượng; sử dụng vốn ngân sách từ nguồn sự nghiệp kinh tế để tổ chức thực hiện thăm dò khoáng sản chiến lược, quan trọng...

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản, các đại biểu khẳng định Dự thảo Luật là cần thiết, nhằm thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành. Các đại biểu cũng cho ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật ở từng nội dung đồng thời đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy định thăm dò theo quy hoạch từng loại khoáng sản để tăng tính khả thi trong thực tiễn; cấp quyền khai thác khoáng sản quy mô nhỏ lẻ cho cấp tỉnh; đơn giản hóa quy định cấp phép đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Các ý kiến tại hội nghị sẽ được tổng hợp gửi đến Ban soạn thảo xem xét và có ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Lệ Oanh

Tag:

File đính kèm