Sign In

Lan tỏa tinh thần đại hội mặt trận trong Nhân dân

10:26 17/06/2024

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển”, đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó tạo khí thế và sức sống mới cho công tác mặt trận của tỉnh, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.

van nghe tuy hoa 1
Hát múa chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ TP Tuy Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: THÚY HẰNG

Sau khi huyện Phú Hòa - đơn vị được Ủy ban MTTQ tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp huyện vào cuối tháng 3/2024, đến ngày 14/6, toàn tỉnh đã có 7/9 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành đại hội đại biểu MTTQ cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029.

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Nét mới của đại hội cấp huyện lần này là mã hóa toàn bộ tài liệu bằng mã QR; báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước được minh họa bằng các phóng sự, trình chiếu hình ảnh, tạo sức lôi cuốn, sinh động. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các nền tảng mạng xã hội; tổ chức livestream trực tiếp các ngày làm việc của đại hội trên fanpage…

Các đơn vị cũng đã huy động sự vào cuộc của các ngành, đơn vị, thực hiện xã hội hóa để tổ chức trưng bày các tư liệu, hình ảnh về quá trình hoạt động của MTTQ trong nhiệm kỳ qua; triển lãm các tác phẩm nghệ thuật, cây cảnh, các gian hàng sản phẩm OCOP tại khu vực tổ chức đại hội để các đại biểu tham quan, tìm hiểu, góp phần vào thành công của đại hội.

Đối với công tác nhân sự, đề án nhân sự đại hội được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất; đảm bảo số lượng, cơ cấu hợp lý; đáp ứng yêu cầu thực tiễn nâng cao chất lượng công tác mặt trận trong tình hình mới.

Chương trình hành động bám sát tinh thần nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ðảng và phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong đó, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của mặt trận theo hướng mở rộng tập hợp khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ, tạo đồng thuận trong xã hội; tăng cường đoàn kết, tập hợp đồng bào các dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động rộng khắp và có hiệu quả; phát huy dân chủ, tiếp thu sáng kiến, kiến nghị của Nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; mở rộng công tác đối ngoại nhân dân để không ngừng nâng cao uy tín của Đảng và Nhà nước; củng cố xây dựng hệ thống MTTQ vững mạnh, phát huy mạnh mẽ vai trò trách nhiệm của các tổ chức thành viên và các hội đồng tư vấn…

Ông Phạm Hiểu, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Tuy Hòa cho biết: Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ TP Tuy Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024- 2029 đã diễn ra trong bầu không khí trang trọng, dân chủ, là sự kiện chính trị quan trọng, có sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại hội thực hiện đúng theo điều lệ Ủy ban MTTQ Việt Nam, công khai, đúng quy chế, quy định. Báo cáo chính trị phản ánh đầy đủ tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương. Tại đại hội đã hiệp thương dân chủ bầu Ban Thường trực và các ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố là những người có đủ năng lực, phẩm chất, tạo được uy tín đối với Nhân dân.

2
Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Tây Hòa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029 tham quan, tìm hiểu các sản phẩm OCOP của huyện. Ảnh: THÚY HẰNG

Đại hội đại biểu MTTQ TX Đông Hòa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029 cũng vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Nguyễn Thành Thân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TX Đông Hòa chia sẻ: Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thị ủy, sự tạo điều kiện tốt nhất của UBND thị xã, sự vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đại hội được tổ chức theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đảm bảo trang trọng, chất lượng, có sự sáng tạo.

Dự thảo văn kiện, báo cáo chính trị được mặt trận chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ của MTTQ trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, góp phần phát huy vai trò, trọng trách tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm xây dựng Đông Hòa trở thành đô thị năng động, giàu đẹp, văn minh.

Tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với mặt trận

Theo đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, tổ chức đại hội MTTQ các cấp là dịp để mặt trận, các tổ chức thành viên tiếp tục quán triệt, thấm nhuần quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng đất nước phát triển.

Phát huy tốt hơn nữa vai trò tiền phong của giai cấp công nhân, tiềm năng to lớn của giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và giới doanh nhân, không ngừng tăng cường khối liên minh công - nông - trí, làm nền tảng cho khối đại đoàn kết dân tộc. Qua đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của MTTQ trong tình hình mới.

Trước khối lượng công việc, nhiệm vụ ngày càng lớn và quan trọng hơn, để hoạt động của mặt trận các cấp nâng cao hiệu quả, tại đại hội MTTQ cấp huyện nhiệm kỳ 2024- 2029, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn ủy ban MTTQ cấp huyện tích cực, tập trung hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư làm địa bàn trọng điểm để vừa tuyên truyền vận động, tập hợp đoàn kết, vừa lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận những sáng kiến, kiến nghị của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Mỗi hoạt động của mặt trận phải thực chất, gắn với cuộc sống của người dân, gắn với tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, trên cơ sở đó tạo sự đồng thuận, sự tham gia tích cực của Nhân dân, tăng cường niềm tin của người dân đối với mặt trận.

“Làm được như vậy, mặt trận sẽ góp phần to lớn cho sự hòa quyện của ý Đảng - lòng dân, xứng đáng là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; là một bộ phận quan trọng của hệ thống chính trị; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp nhân dân, có vai trò giám sát và phản biện xã hội. Qua đó góp phần để quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều do dân” tiếp tục đi vào cuộc sống trong giai đoạn mới”, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn nhấn mạnh.

Với sự chuẩn bị chu đáo ngay từ đầu của MTTQ các cấp, tin rằng Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ thành công, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đồng thời tạo nên những chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của hệ thống mặt trận, góp phần nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đến ngày 14/6, 7/9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội MTTQ cấp huyện. Các đơn vị còn lại sẽ hoàn thành công tác đại hội MTTQ cấp huyện trong tháng 6 này. Đây là tiền đề quan trọng để Ủy ban MTTQ tỉnh hướng tới đại hội cấp tỉnh sẽ diễn ra vào ngày 25-26/7.

THÚY HẰNG/PYO

Tag:

File đính kèm