Sign In

Huyện ủy Quảng Ninh sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

21:24 20/05/2024
Ngày 16/5/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; từ đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

 

Đồng chí Phạm Trung Đông, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chi ủy cơ sở và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp các ý kiến và tham luận, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Đồng thời, tại Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua thảo luận, Hội nghị cơ bản thống nhất đánh giá: Sau 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nền nếp, gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, địa phương, cơ quan, đơn vị và các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết, Kết luận Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Từ việc học tập và làm theo Bác, các cấp ủy. tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Từ năm 2021 đến nay, đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi,  nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa và thuyết phục cao, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn có biểu hiện hình thức trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Kết luận số 01-KL/TW. Công tác tuyên truyền, triển khai học tập đến các chi bộ địa bàn dân cư chất lượng chưa cao. Công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nơi thiếu kịp thời...

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Phát huy những kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tăng cường chỉ đạo cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn huyện thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh, xây dựng các nhiệm vụ đột phá, các mô hình phù hợp với thực tế, phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát cũng như công tác tuyên truyền làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác thấm sâu, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Hồng Vân

 

 

Tag:

File đính kèm