Sign In

📹 Khai mạc kỳ họp thứ mười tám, HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

08:21 07/12/2023

Sáng nay 6/12, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười tám - kỳ họp thường lệ cuối năm 2023; dưới sự chủ trì của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, Nguyễn Công Thanh.

 

Tham dự kỳ họp có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội Tạ Văn Hạ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh. 

Bước vào thực hiện nhiệm vụ của năm 2023, tỉnh ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đã ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển KT-XH và đời sống, sản xuất của người dân, doanh nghiệp cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng. Song, được sự chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương; cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao; sự tập trung, quyết liệt, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể; sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, tình hình KT-XH trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

Quang cảnh kỳ họp

Trong đó có nhiều mặt nổi bật như: Đã thực hiện ước đạt và vượt 12/15 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm. Sản xuất nông nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định. Hoạt động du lịch khởi sắc và tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ. Các chương trình mục tiêu quốc gia được tích cực triển khai thực hiện. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường cơ bản được duy trì và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chăm lo các đối tượng chính sách và an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên. Hoạt động thông tin tuyên truyền được triển khai khá toàn diện. Công tác nội chính, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đối ngoại được tăng cường. 

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) dự kiến giảm 8,25% so với năm 2022 (đây là mức giảm nhiều nhất từ khi tái lập tỉnh đến nay); công nghiệp gặp khó khăn, khó phục hồi; tổng thu ngân sách nhà nước chưa đạt dự toán và chỉ bằng 71,6% so với cùng kỳ (trong đó, thu nội địa đạt 100% dự toán)việc triển khai một số công trình, dự án chưa bảo đảm đúng tiến độ; công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Việc tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia triển khai còn gặp nhiều khó khăn; một số chỉ số cải cách hành chính giảm so với năm trước; tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại đa số các cơ sở y tế công lập vẫn còn xảy ra. Vấn đề tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến đất đai chưa được giải quyết dứt điểm, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Đời sống của một bộ phận người lao động, Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.