Sign In

UBND tỉnh sơ kết 2 năm triển khai Đề án 06

14:32 28/02/2024

Sáng nay 28/2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm triển khai, thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị.

 

Đại biểu tham dự hội tại điểm cầu UBND tỉnh.

 

Thời gian qua, các sở, ban, ngành, địa phương chủ động bám sát các Chỉ thị, Kế hoạch, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh và hướng dẫn của các Bộ chuyên ngành, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các cơ quan chuyên môn trong tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra.

Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công ngày càng được nâng lên, đặc biệt là 11/25 và 1/28 dịch vụ công thiết yếu của lực lượng Công an chủ trì, nhiều thủ tục có tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 100%. Nổi bật một số lĩnh vực đạt tỷ lệ 100%  như: thủ tục làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; thông báo lưu trú tại các cơ sở kinh doanh lưu trú. Các dịch vụ có tỷ lệ trên 90% như: Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy; Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông; đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú. 

Đến nay, 100% cơ sở khám, chữa bệnh, bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã bố trí thiết bị đọc mã QR phục vụ khám, chữa bệnh BHYT sử dụng thẻ CCCD, ứng dụng VNeID.

Tổ chức triển khai phần mềm quản lý lưu trú ASM tại các cơ sở kinh doanh lưu trú (mô hình số 9), bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh (mô hình số 11) trên địa bàn tỉnh (đã hướng dẫn cấp tài khoản ASM cho 1.273/1.344 cơ sở kinh doanh lưu trú; 36 cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện trên địa bàn tỉnh). 

Công an tỉnh quyết tâm hoàn thành 02 nhiệm vụ: đã cấp hơn 1,4 triệu CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện cấp trên địa bàn từ ngày 22/6/2023; vượt chỉ tiêu được giao về tạo lập, đăng ký thành công hơn 760 nghìn tài khoản định danh điện tử.