Sign In

Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công tác xây dựng Đảng

11:19 25/11/2023

Sáng nay 24/11, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị về công tác xây dựng Đảng từ tháng 10 đến nay và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2023; quán triệt thực hiện hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì hội nghị.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần lưu ý thông tin đầy đủ, chính xác, trung thực, khách quan nội dung Thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thông tin đến các đại biểu kết luận kiểm tra đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và việc thi hành kỷ luật các tập thể, cá nhân liên quan của tỉnh sau 10 tháng đoàn kiểm tra đến làm việc tại Quảng Nam. 

Đồng chí Lê Văn Dũng khẳng định, với tinh thần nhìn thẳng sự thật, không né tránh, bao biện cho cái sai đã xảy ra, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng cần lưu ý thông tin đầy đủ, chính xác, trung thực, khách quan nội dung Thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân có thông tin chính xác, hiểu rõ vấn đề, tránh suy diễn, bàn luận những thông tin không chính thống, ngoài luồng, sai lệch, thiếu cơ sở.

Đồng thời triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 85 ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; theo dõi, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm.


Đại biểu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo, từ tháng 10 đến nay, các tổ chức Đảng đã quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận, chỉ thị…của Đảng trên các lĩnh vực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên củng cố, kiện toàn các loại hình tổ chức cơ sở đảng và các loại hình chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Về phát triển đảng viên, tính đến ngày 20/11/2023, toàn tỉnh đã kết nạp được 2.024 đảng viên, đạt tỉ lệ trên 112% so với nghị quyết đề ra.

Hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Tập trung chuẩn bị tốt nội dung phục vụ hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14; tăng cường theo dõi tình hình, nắm bắt diễn biến tư tưởng và tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề, vụ việc nhạy cảm, phức tạp trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023.

Tập trung tổ chức tổng kết, đánh giá nhiệm vụ chính trị năm 2023. Chủ động xây dựng nghị quyết, kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ năm 2024; trong đó, chú trọng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Tác giả: VĂN TOÀN

Tag:

File đính kèm