Sign In

Ban Chỉ đạo Kết luận 61 Tỉnh ủy sơ kết hoạt động năm 2023

17:09 10/01/2024

Sáng ngày 10/01, Ban Chỉ đạo Kết luận 61 Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” năm 2023, đề ra kế hoạch công tác trọng tâm năm 2024.

 

Quang cảnh hội nghị 

Năm 2023 với sự phối hợp của các ngành là thành viên, Ban chỉ đạo đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, phát huy được vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân Quảng Nam trong phát triển nông nghiệp, trong xây dựng Nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh. 

Các ngành liên quan phối hợp Hội Nông dân hướng dẫn xây dựng 81 mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân tỉnh xây dựng mô hình sản xuất lúa Hương Bình, lúa ST25 cho hiệu quả kinh tế cao; cung ứng 6.350 tấn phân bón theo phương thức trả chậm và trên 14.000 cây giống ăn quả chất lượng cho nông dân. Thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tăng trưởng năm 2023 là 13,7 tỷ đồng, đạt 171 % chỉ tiêu giao, giúp cho 2.780 lượt hộ nông dân vay phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Bà Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, kiêm Trưởng BCĐ KL 61 Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Hội Nông dân cấp huyện phối hợp hướng dẫn xây dựng 48 sản phẩm có nhãn hiệu, thương hiệu; 34 sản phẩm được công nhận Ocop năm 2023. Các cấp Hội trực tiếp và phối hợp hướng dẫn, thành lập mới 25 hợp tác xã, 69 Tổ hợp tác với 1.231 hội viên tham gia. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ phát triển thuỷ sản, trồng rừng gỗ lớn, chăn nuôi bền vững; phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao. 

Hội nghị thống nhất với 17 nội dung dự thảo kế hoạch công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo Kết luận 61 Tỉnh ủy sẽ thực hiện trong năm 2024, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh.

HOÀI THẢO

Tác giả: QTI

Tag:

File đính kèm