Sign In

Cần có cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức đảng, đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân phát triển

19:10 10/04/2024
Chiều ngày 10/4, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân tỉnh Sóc Trăng (Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 33) tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân; Võ Chí Công - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 


Quang cảnh hội nghị

 

Tính đến tháng 10 năm 2023, toàn tỉnh có hơn 3.200 doanh nghiệp đang hoạt động với hơn 67.000 người lao động. Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, chương trình, kế hoạch của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các cấp uỷ, tổ chức đảng, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 33 các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Các cấp ủy thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức đảng, đề ra các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động; quan tâm hướng dẫn tổ chức đảng tại doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ; chỉ đạo xây dựng quy chế hoạt động và quy chế phối hợp giữa cấp ủy với ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp trên nguyên tắc hợp tác, đồng thuận để tổ chức đảng tham gia xây dựng, phát triển doanh nghiệp và doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức đảng hoạt động.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, lãnh đạo các đoàn thể thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ đoàn đảm bảo theo quy định. Quan tâm bồi dưỡng, tạo môi trường để cán bộ, đoàn viên ưu tú trong doanh nghiệp rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Kết quả đến nay, toàn tỉnh có 22 đơn vị kinh tế tư nhân thành lập tổ chức cơ sở đảng, có 14 đơn vị kinh tế tư nhân thành lập chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; tổng số đảng viên làm việc trong các đơn vị kinh tế tư nhân là 729 đồng chí, tăng 95 đảng viên. Trong năm 2023, thành lập mới 2 tổ chức đảng, kết nạp được 20 đảng viên mới; có 166 đơn vị kinh tế tư nhân có thành lập tổ chức công đoàn, với 32.474 đoàn viên, tăng 1.982 đoàn viên so cùng kỳ; có 9 đơn vị kinh tế tư nhân thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên với 48 đoàn viên. Nhìn chung, các tổ chức Đảng, đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân đã dần khẳng định được vị trí, vai trò đối với sự phát triển của doanh nghiệp; tập hợp, tuyên truyền vận động đảng viên, đoàn viên, người lao động chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện tốt nội quy doanh nghiệp, yên tâm, hăng hái lao động sản xuất; mối liên hệ gắn kết giữa hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể và doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động được phát huy.

Tại Hội nghị, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 33 đã có nhiều ý kiến, tập trung vào những khó khăn, hạn chế trong công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục vận động, tuyên truyền, tạo điều kiện để tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân từng bước hình thành, hoạt động hiệu quả.

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, cần rà soát, nắm lại số lượng, đánh giá đúng thực trạng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân, nhất là ngoài khu vực nhà nước, làm cơ sở cho công tác tuyên truyền, vận động, tiến tới thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đề nghị từng thành viên gắn kết, tạo sự đồng thuận của chủ doanh nghiệp trong thành lập tổ chức đảng, đoàn thể. Tham mưu về cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, tạo sự phấn khởi, thể hiện sự quan tâm với tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, nhất là với tổ chức đảng, đoàn thể mới được thành lập. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 33, đồng thời, thường xuyên theo dõi, phản ánh kịp thời những khó khăn, hạn chế, để có giải pháp tháo gỡ thực hiện tốt Chỉ thị 33 về tăng cường xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân trong thời gian tới.

Ánh Phúc

Tag:

File đính kèm