Sign In

Mỹ Xuyên tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

17:11 04/05/2024
Sáng ngày 4/5, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Việt Hoàn - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng làm Trưởng Đoàn và đồng chí Nguyễn Thanh Khoa - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Phó Trưởng Đoàn, cùng các thành viên làm việc với huyện Mỹ Xuyên để kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr/TU, ngày 16/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đặng Văn Phương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên; đồng chí Quách Hoàng Đẹp - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Cao Minh Hường - Phó Bí thư Huyện ủy.


Đồng chí Nguyễn Việt Hoàn - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thiện Nhận

 

Tính từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Xuyên đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo. Định kỳ, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và Bí thư đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức tiếp công dân 2 ngày/tháng; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức tiếp công dân vào ngày thứ Năm hằng tuần. Ngoài ra, lãnh đạo huyện và các xã, thị trấn còn thực hiện công tác tiếp công dân đột xuất khi có yêu cầu.

Toàn huyện tiếp 1.561 lượt công dân, nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách, tư pháp... Các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tăng cường công tác phối hợp, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp nhận 2.334 vụ việc hòa giải ở cơ sở, kết quả hòa giải thành 2.064 vụ, đạt tỷ lệ 88,43%.

Qua triển khai thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr/TU, trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên có chuyển biến tích cực; hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đến người dân được quan tâm thực hiện; vai trò, ý thức trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng lên; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường; giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân; kịp thời triển khai các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường; củng cố niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đồng chí Nguyễn Việt Hoàn - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Mỹ Xuyên trong thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr/TU. Đồng thời, lưu ý huyện hoàn chỉnh báo cáo, bổ sung một số vấn đề trọng tâm liên quan đến công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo để trong thời gian tới, công tác này được thực hiện tốt hơn.

Thiện Nhận

Tag:

File đính kèm