Sign In

Kỳ họp thứ 14 - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp

13:06 08/12/2023

CTTĐT - Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 14 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Quang cảnh Kỳ họp sáng 8/12

Tham dự Kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố; đại diện cán bộ Đề án 11 của tỉnh.

Thông qua 9 nghị quyết tại phiên họp sáng 8/12

Tiếp tục chương trình làm việc sáng nay, sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 9 nghị quyết, gồm:

(1) Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(2) Nghị quyết phê duyệt Đề án tổ chức sắp xếp lại Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Yên Bái.

(3) Nghị quyết quy định mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(4) Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương năm 2024.

(5) Nghị quyết về việc giao Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024.

(6) Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

(7) Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về “việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định tại các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh”.

(8) Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh.

(9) Nghị quyết về kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sau 2,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được xác định là năm tăng tốc, tạo nền tảng thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, đan xen không ít những khó khăn, thách thức, cùng với yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Yên Bái, HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình mới, nhằm thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Trọng tâm là tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh năm 2023 đã đề ra. UBND tỉnh, các cấp, các ngành các địa phương cần chủ động xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, kịp thời cụ thể hóa, chỉ đạo, điều hành hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu của năm 2024 mà HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua, trong đó chỉ đạo quyết liệt, bài bản 03 chương trình mục tiêu quốc gia và 03 đột phá chiến lược theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm đồng bộ, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo và huy động tối đa các nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình, đề án, các công trình, dự án trọng điểm. Triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết kịp thời, hiệu quả các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại cơ sở; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.

HĐND các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả “Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021 - 2026” nhằm nâng cao hiệu quả hoạt độn, chất lượng các kỳ họp và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền, các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu dân cử với cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 37 nghị quyết. Đây là những nghị quyết quan trọng, bao trùm toàn bộ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Để các Nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa, hướng dẫn triển khai thực hiện; các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền và nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp phát huy vai trò giám sát, phản biện, vận động các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết.

 

    Nguyễn Hiên - Thu Nga - Tiến Lập

    Tag:

    File đính kèm