Sign In

UBND tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

19:09 08/01/2024

CTTĐT - Chiều 8/01/2024, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai công tác năm 2024 và Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 theo Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình hành động số 188-CTr/TU ngày 25/11/2023 của Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo sát sao của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự giám sát, đồng hành của Hội đồng nhân dân tỉnh; sự tham gia, phối hợp tích cực, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, cùng với sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển với nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,0%, đứng thứ 7/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đứng thứ 36/63 tỉnh, thành phố. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Nhiều chỉ tiêu kinh tế có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt 50,8 triệu đồng, bằng 101,6% kế hoạch, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022; Trồng rừng đạt 16.065,4 ha, bằng 103,6% kế hoạch, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2022; Số xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đạt 07 xã, bằng 116,7% kế hoạch; lũy kế số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 106 xã; số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt 10 xã, bằng 111,1% kế hoạch.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 25.853,9 tỷ đồng, bằng 101,4% kế hoạch, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2022; Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 355 triệu USD, bằng 101,4% kế hoạch, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2022; Số lượt khách du lịch đạt 2.088.000 lượt khách, bằng 139,2% kế hoạch, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó khách quốc tế ước đạt 151.026 lượt khách, bằng 100,7% kế hoạch. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 1.721 tỷ đồng, bằng 127,5% kế hoạch, tăng 56,4% so với cùng kỳ năm 2022; Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 20.038 tỷ đồng, bằng 100,2% kế hoạch, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2023, toàn tỉnh thành lập mới 350 doanh nghiệp, bằng 106,1% kế hoạch, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2022; thành lập mới 104 hợp tác xã bằng 130% kế hoạch, 574 tổ hợp tác bằng 191,3% kế hoạch; tỷ lệ đô thị hóa đạt 23,30%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt 6,51%; chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 65,62%...

Văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả tốt. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,76%, vượt kế hoạch đề ra; hoàn thành kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 với gần 1.600 căn nhà. Bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục được bảo tồn và phát huy hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của Nhân dân tiếp tục được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Năm 2024, với chủ đề “Triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá chiến lược, ưu tiên phát triển đồng bộ hạ tầng khu, cụm công nghiệp, tích cực thu hút đầu tư, chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tăng tốc để cơ bản hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX”. Gắn với phương châm hành động “Kỷ cương, sáng tạo, đồng bộ, bứt phá, hiệu quả”. Tỉnh Yên Bái đề ra 32 chỉ tiêu và 7 nhóm giải pháp để triển khai thực hiện.

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước đã triển khai những nội dung cơ bản của Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 theo Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình hành động số 188-CTr/TU ngày 25/11/2023 của Tỉnh ủy.

Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thảo luận tại Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành, của địa phương để thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 được giao theo Chương trình hành động số 188-CTr/TU ngày  25/11/2023 của Tỉnh ủy, các Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định tới việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh. Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu cần nghiêm túc nhìn nhận và nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém của ngành, địa phương mình; phát huy những kết quả tích cực đã đạt được; lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sâu sát, quyết liệt, gắn với trách nhiệm giải trình và thực thi nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thiết thực nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị với mục tiêu xuyên suốt đã xác định là “Kết thúc năm 2024, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh đã đề ra”.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngay sau hội nghị này, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu để hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ, Chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 69 của HĐND tỉnh để làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Khẩn trương hoàn thiện Kịch bản tăng trưởng; Kịch bản thu ngân sách; Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công báo cáo UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên theo dõi, đánh giá tiến độ, kịp thời tham mưu điều chỉnh các kịch bản, các phương án đảm bảo linh hoạt, hiệu quả, phù hợp.

Trên cơ sở Chương trình công tác, các kế hoạch, các kịch bản, các phương án điều hành của tỉnh, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết của từng ngành, từng địa phương để tập trung triển khai ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, trong đó phải cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo từng tháng, từng quý và cả năm, gắn với trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh gắn với phương châm hành động “Quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Tập trung tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, xử lý các vấn đề tồn đọng kéo dài và những vấn đề mới phát sinh. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trên các lĩnh vực. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh cần nghiêm túc rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế trong năm 2023; chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm 2024; trong đó đặc biệt quan tâm, khắc phục hạn chế trong công tác trao đổi, phối hợp giữa các đơn vị, địa phương.

Chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH và các Chương trình, đề án, chính sách giai đoạn 2021 - 2025 đã ban hành. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn chuyển nguồn từ năm 2023 và kế hoạch vốn giao năm 2024. Kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng đầu tư dàn trải gây lãng phí, kém hiệu quả và không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Tăng tốc, bứt phá thực hiện quyết liệt, hiệu quả 03 đột phá chiến lược.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Đẩy mạnh cơ cấu lại, phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ có lợi thế theo đúng Quy hoạch tỉnh; tập trung quy hoạch và xây dựng các khu, cụm công nghiệp mới.

Hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các nhà đầu tư đang nghiên cứu, khảo sát, triển khai các dự án đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn, nhất là các dự án đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển du lịch như khách sạn, nhà hàng, cơ sở lưu trú tạo bước đột phá trong phát triển du lịch từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Đổi mới mạnh mẽ công tác thu hút đầu tư theo đúng quy hoạch và định hướng của tỉnh; Tập trung cao độ cho nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ những tháng đầu năm; Tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước. Quản lý, kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả.

Chăm lo phát triển toàn diện văn hóa - xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân, nhất là ở khu vực nông thôn, địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai hiệu quả Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền; siết chặt kỷ luật công vụ, công chức, thiết thực nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan Nhà nước.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; duy trì môi trường an toàn, ổn định cho phát triển KTXH, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương ban hành các chương trình, kế hoạch hành động của địa phương để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2024 được giao theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Triển khai hiệu quả các Nghị quyết, đề án, chính sách giai đoạn 2021 - 2025, kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc tại địa phương.

Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024; tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong dịp tết Nguyên đán 2024; triển khai các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm; Chuẩn bị và tổ chức tốt “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024...

    Tiến Lập

    Tag:

    File đính kèm