Sign In

Trấn Yên phấn đấu kết nạp trên 200 đảng viên mới

09:45 29/02/2024
YênBái - Năm 2024, Đảng bộ huyện Trấn Yên phấn đấu kết nạp từ 230 đảng viên mới trở lên.

Một buổi sinh hoạt Chị bộ thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành.
Một buổi sinh hoạt Chị bộ thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành.
Để hoàn thành chỉ tiêu này, Đảng bộ huyện tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; giao chỉ tiêu cụ thể từng đảng bộ xã, thị trấn, các chi, Đảng bộ khối cơ quan huyện theo chỉ tiêu xây dựng Đảng và phát triển đảng viên mới trong Kế hoạch số 168 của Huyện uỷ thực hiện Chương trình hành động số 188 của Tỉnh uỷ Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Trong 2 tháng đầu năm, Trấn Yên đã tổ chức 3 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng và kết nạp 80 đảng viên mới, đạt 34,8% kế hoạch giao. Một số Đảng bộ đạt tỷ lệ kết nạp cao như: Đảng bộ xã Hưng Khánh kết nạp 10 đảng viên, đạt 83%; Đảng bộ xã Minh Quân kết nạp 11 đảng viên, đạt 110%; Đảng bộ Công an huyện kết nạp 2 đảng viên, đạt 200%... 

Được biết, năm 2023, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 237 đảng viên mới, bằng 103% kế hoạch; trong đó có 15 đảng viên kết nạp trong các đơn vị kinh tế tư nhân, doanh nghiệp, bằng 125% kế hoạch. 

Cùng với đó, Đảng bộ huyện cũng bàn giao tổ chức Đảng và đảng viên của chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện (Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam quản lý theo quy định; chỉ đạo thành lập 21 chi bộ quân sự xã, thị trấn trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn nhiệm kỳ 2022-2025 theo Đề án số 14-ĐA/TU ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành lập 1 tổ chức Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân (Chi bộ Hợp tác xã Quế hồi Việt Nam trực thuộc Đảng ủy xã Đào Thịnh); chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc thực hiện đồng loạt sinh hoạt chi bộ trên ứng dụng nền tảng số "Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” đảm bảo theo yêu cầu...

Đức Toàn

    Tag:

    File đính kèm