Sign In

Thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ 27/11 - 3/12/2023)

07:33 04/12/2023

CTTĐT - Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; thành lập cụm công nghiệp Phú Thịnh 3, huyện Yên Bình; ban hành Danh mục dữ liệu mở tỉnh Yên Bái; hướng dẫn, triển khai công tác tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh… là những thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ 27/11 - 3/12/2023).

.

* Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Tại công văn số 4072/UBND-NC ban hành ngày 1/12/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng khắp, toàn diện trong nội bộ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và ngoài xã hội, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, thực hiện nếp sống văn hoá ở khu dân cư, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật; tham gia công tác giáo dục, cảm hoá người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng. Giải quyết tốt những vấn đề an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; các mâu thuẫn, xung đột xã hội, không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự.

Củng cố các lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách, các tổ an ninh nhân dân, bảo vệ dân phố, các mô hình nhân dân tự quản... Tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Mông ăn chung một tết vào dịp Tết Nguyên đán; đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, gây chia rẽ dân tộc, đi ngược lại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp xử lý hành chính, nhất là giáo dục đối tượng tại xã, phường, thị trấn; quản lý đối tượng tâm thần, "ngáo đá", người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy… Quản lý, giúp đỡ đối tượng chấp hành hình phạt ngoài hình phạt tù, số mãn hạn tù, đối tượng được tha tù trước thời hạn trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, không tiếp tục phạm tội. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

* Thành lập cụm công nghiệp Phú Thịnh 3, huyện Yên Bình

Tại quyết định số 2220/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định thành lập cụm công nghiệp Phú Thịnh 3, huyện Yên Bình, với diện tích 75ha nằm trên địa bàn hai xã Phú Thịnh và Thịnh Hưng, huyện Yên Bình.

Cụm công nghiệp Phú Thịnh 3 nằm ở phía bên trái trục đường Quốc lộ 2D từ Ủy ban nhân dân xã Phú Thịnh đi cầu Văn Phú. Nút giao giữa trục đường của Cụm công nghiệp với Quốc lộ 2D tại lý trình km103.

Chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật là Công ty Cổ phần Công nghiệp EUP. Sau khi cụm công nghiệp Phú Thịnh 3 được hoàn thành sẽ thu hút các ngành nghề gồm: chế biến khoáng sản; chế biến nông, lâm, thủy sản; nhóm ngành công nghệ cao; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất các sản phẩm về nhựa; sản xuất các sản phẩm về nhôm; sản xuất các sản phẩm hóa chất cho các ngành công nghiệp; nhóm ngành cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, điện tử.

Cụm công nghiệp Phú Thịnh 3 có tổng mức đầu tư là 550,363 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

* Ban hành Danh mục dữ liệu mở tỉnh Yên Bái

Tại Quyết định số 2182/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành danh mục dữ liệu mở tỉnh.

Danh mục dữ liệu mở tỉnh Yên Bái gồm 95 dữ liệu mở.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh mục dữ liệu mở tỉnh Yên Bái khi có phát sinh, thay đổi trong quá trình triển khai thực tế hoặc theo đề xuất của các cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch hoàn thiện việc cập nhật, phương án triển khai cơ sở dữ liệu mở để cung cấp đến người dân và doanh nghiệp.

* Hướng dẫn, triển khai công tác tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh

Tại công văn số 4028/UBND-XD, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hướng dẫn, triển khai công tác tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh. Văn bản này thay thế Văn bản số 1210/UBND-XD ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh Yên Bái về việc tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hướng dẫn cụ cụ thể về nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch; quy trình thực hiện tài trợ quy hoạch; nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng bằng kinh phí tài trợ; tiếp nhận chủ trương tài trợ quy hoạch; thu hồi chủ trương tài trợ quy hoạch; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tài trợ quy hoạch.

Ban Biên tập

Tag:

File đính kèm