Sign In

Yên Bái thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em

16:37 07/12/2023

CTTĐT - Thời gian qua, tỉnh Yên Bái luôn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành và tầng lớp Nhân dân nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, phòng chống xâm hại tình dục, tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em. Cùng với đó, tỉnh đã phối hợp huy động các nguồn lực xã hội hóa để tổ chức hoạt động tặng quà, trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó có thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Trẻ em Yên Bái thực hiện quyền bày tỏ nhu cầu cần được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh hiện có 260.164 trẻ em dưới 16 tuổi (chiếm 33% dân số); trong đó trẻ em dưới 6 tuổi là 105.588 trẻ (chiếm 13,8 % dân số). Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 7.096 trẻ.

Trong giai đoạn 2021-2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tích cực tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời và phù hợp các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của các ngành, địa phương để triển khai thực hiện nội dung về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Hàng năm kiện toàn Ban Bảo vệ trẻ em, Nhóm thường trực Bảo vệ trẻ em cấp xã theo quy định, nhằm ứng phó kịp thời với các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm thiểu hoặc loại bỏ các nguy cơ gây hại cho trẻ em. Đồng thời thực hiện tốt công tác phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ đúng quy trình quy định tại Nghị định 56/2017/NĐ-CP đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em số 111, duy trì thường xuyên hoạt động quản lý ca, tư vấn, can thiệp trợ giúp, chuyển tuyến cho các đối tượng trẻ em thông qua đầu mối là Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh theo điện thoại đường dây nóng bảo vệ trẻ em và phụ nữ miễn phí 18001776.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với nhà tài trợ và các địa phương, tổ chức 04 đợt khám sàng lọc tim cho 3.383 trẻ em, trong đó 93 trẻ được chỉ định phẫu thuật tim và điều trị thành công với nguồn kinh phí tài trợ trên 2,5 tỷ đồng. 25  trẻ sứt môi hở hàm ếch, 14 trẻ khuyết tật vận động và 24 các dị tật khác, 12 trẻ mắc các bệnh về mắt nguồn kinh phí hỗ trợ gần 1 tỷ đồng.

Hàng năm, tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em, Diễn đàn trẻ em các cấp; Tổ chức 12 sự kiện truyền thông thực hiện quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em tại các trường học, khu dân cư…thu hút trên 5.000 trẻ em và người dân tham dự.

Bên cạnh đó, đã duy trì và nhân rộng các mô hình tại các vùng, miền có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, đồng thời hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhân rộng mô hình dạy bơi, dạy kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước; Tổ chức các cuộc truyền thông, tập huấn cho trên 5.000 người tham gia nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, người sử dụng lao động, cộng đồng, cha mẹ, trẻ em và vận động sự tham gia của xã hội đối với công tác phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng lao động trẻ em trái pháp luật, trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em; Tổ chức nhiều sự kiện truyền thông, tập huấn về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại trường học; đã tổ chức 14 cuộc thanh tra tại 02 UBND cấp huyện và 05 cơ sở trợ giúp xã hội tư thục về thực hiện pháp luật phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em,... Đến nay, có 100% số xã, phường, thị trấn đăng ký phấn đấu đạt xã phường phù hợp với trẻ em; Duy trì 25 Câu lạc bộ trẻ em nòng cốt với 624 thành viên và 31 Câu lạc bộ cha mẹ với 844 thành viên giúp trẻ em nâng cao năng lực bảo vệ trẻ em tại cộng đồng. Tiếp tục vận hành đường dây nóng bảo vệ trẻ em của tỉnh Yên Bái 18001776, tuyên truyền tổng đài quốc gia về bảo vệ trẻ em 111.

Tỉnh Yên Bái đã thực hiện các đề án của Chính phủ (vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Yên Bái; hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ xã hội, chăm sóc trẻ em những năm đầu đời): Đã vận động các nguồn lực hỗ trợ đồ ấm cho 32.400 trẻ, hỗ trợ khám chữa bệnh cho 8.700 trẻ, chăm sóc sức khoẻ dinh dưỡng cho 28.123 trẻ, hỗ trợ vui chơi, giải trí cho 5.400 trẻ vùng dân tộc thiểu số và miền núi được hưởng lợi tổng kinh phí 22 tỷ đồng.

Hằng năm vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em toàn tỉnh trên đạt 2,2 tỷ đồng/năm. Với nguồn kinh phí vận động được đã tham mưu sử dụng hiệu quả, đúng mục đích.

Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường công tác truyền thông bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, BVCS cho trẻ em; tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em; các biện pháp bảo vệ trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em; phát động xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em của huyện và các xã, thị trấn, tiến hành trao học bổng và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục thực hiện các mục tiêu trong chương trình hành động vì trẻ em, đồng thời phối hợp tốt hơn nữa giữa các ngành, đoàn thể trong công tác BVCS trẻ em, đảm bảo cơ bản về quyền học tập, vui chơi giải trí; quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bảo vệ phòng chống xâm hại trẻ em...

Lan Hương

Tag:

File đính kèm