Sign In

UBKT Tỉnh ủy Thái Bình giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/2024

18:06 11/04/2024

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Trong Quý I/2024, các cấp ủy trong tỉnh đã thực hiện kiểm tra đối với 26 tổ chức đảng và 39 đảng viên; giám sát chuyên đề 152 tổ chức đảng và 94 đảng viên; cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật đối với 74 đảng viên (có 13 cấp ủy viên) bằng các hình thức (Khiển trách 57, cảnh cáo 13, khai trừ 04, đình chỉ sinh hoạt đảng 03 đảng viên, xóa tên 06 đảng viên). UBKT cấp huyện đã thực hiện 02 cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên; UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 52 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng 61 tổ chức đảng và 304 đảng viên; giám sát 44 tổ chức đảng và 46 đảng viên; thi hành kỷ luật 28 đảng viên bằng các hình thức (Khiển trách 09, cảnh cáo 06, khai trừ 13, đình chỉ sinh hoạt đảng 16 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy 01 đảng viên).

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong Quý II/2024 tiếp tục chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhất là Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; bám sát chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của cấp ủy, UBKT đã xây dựng để chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện bảo đảm nội dung, tiến độ chương trình đã đề ra, trong đó chú trọng kiểm tra 4 nội dung: Tài chính ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; chế độ chính sách xã hội theo Quyết định số 14, 15-QĐ/TU, ngày 10/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kê khai tài sản, thu nhập năm 2024 đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, nhất là những đơn vị có vụ việc phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm; kịp thời xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; tiếp nhận, xem xét, xử lý đơn thư theo quy định; quan tâm, chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới.

Giang Thu Trang

Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Thái Bình

Tag:

File đính kèm