Sign In

Ban Nội chính Trung ương: Giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024

18:55 01/04/2024
Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nộichính Trung ương chủ trì Hội nghị.

    Chiều ngày 01/4/2024, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.
 
    Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban; thủ trưởng các vụ, đơn vị; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy cơ quan; đại diện Thường trực Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương.

 

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Trong quý I/2024, các vụ, đơn vị trong Ban Nội chính Trung ương đã tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2024 và đạt một số kết quả nổi bật là: Đã khẩn trương ban hành, triển khai kế hoạch xây dựng 08 đề án lớn; tham mưu chuẩn bị nội dung, tài liệu, tổ chức tốt Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, sau Phiên họp đã tiếp thu, hoàn thiện, ban hành các tài liệu Phiên họp; đồng thời, kịp thời ban hành văn bản đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ 25 và kết luận kiểm tra của Ban Chỉ đạo về công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luậtcủaNhànước; tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Nội chính Đảng và đánh giá kết quả hoạt động của các Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phối hợp tham mưu tổ chức tốt một số phiên tòa xét xử các vụ án trọng điểm, dư luận xã hội quan tâm (như vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, vụ án xảy ra tại Học viện Quân y,…).
 
    Trong quý, đã hoàn thành Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, gửi Tiểu ban Điều lệ Đại hội XIV của Đảng; tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản quan trọng do Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan gửi xin ý kiến. Tham mưu phục vụ đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại tỉnh Phú Yên theo kế hoạch của Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương; các hoạt động phục vụ Tết Giáp Thìn được thực hiện chu đáo, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định;việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

 

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị
    Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu tập trung thảo luận, phân tích các kết quảcông tác đạt được trong quý I, trong đó,nhấn mạnh một số vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; đồng thời, làm rõ một số mặt công tác còn hạn chế và nguyên nhân.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, công chức trong Ban đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng ngay trong quý I, nhất là sớm triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2024 của Ban ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. 
 
    Trong quý II/2024, đồng chí Trưởng Ban yêu cầu các vụ, đơn vị trong Ban tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm, các nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của hai Ban Chỉ đạo Trung ương, nhất là tham mưu chuẩn bị nội dung, tổ chức Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng, hoàn thành, trình các Đề án theo kế hoạch, nhất là các đề án “Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng”, “Cơ chế bảo vệ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”, các đề án đã gửi Văn phòng Trung ương để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo chương trình năm 2023; theo dõi, đôn đốc, tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo bảo đảm tiến độ; nghiên cứu, góp ý kiến có chất lượng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư,các dự án luật liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; triển khai, theo dõi, đôn đốc việc tổng kết, sơ kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014, Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019, Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/02/2020, Quy định số 194-QĐ/TW, ngày 23/5/2019 của Ban Bí thư…; tổ chức tốt các hội nghị giao ban công tác nội chính hằng tháng, quý; quan tâm thực hiện công tác xây dựng cơ quan, đơn vị; phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động đối ngoại năm 2024.
Văn Dũng - Anh Hưng
 

Tag:

File đính kèm