Sign In

Sóc Trăng: Lãnh đạo, chỉ đạo các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

03:59 06/01/2024
Năm 2023, các cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Sóc Trăng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, tạo bước tiến mạnh và hiệu ứng tích cực, chất lượng trong toàn tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần tích cực bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

    Năm 2023, các cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Sóc Trăng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, tạo bước tiến mạnh và hiệu ứng tích cực, chất lượng trong toàn tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), góp phần tích cực bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 
    Thực tế, công tác PCTNTC trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đạt được một số kết quả nổi bật: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản của Trung ương và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTNTC. Quán triệt các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch PCTNTC để triển khai thực hiện; trong đó, đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa tham nhũng qua thực hiện công khai, minh bạch trong thu chi, quyết toán tài chính, ngân sách; mua sắm, quản lý tài sản công; thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn và công khai, minh bạch công tác tổ chức cán bộ đúng theo quy định. Việc phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng đã được cơ quan chức năng tích cực thực hiện và xử lý nghiêm, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Do đó, điểm đánh giá xếp loại công tác PCTN của tỉnh năm 2022, Sóc Trăng đạt 72,46/100 điểm, đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố trên cả nước (tăng 1 bậc so với năm 2021); điều này cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm và hiệu quả trong công tác PCTNTC trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
 
Phiên họp tổng kết công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sóc Trăng
Phiên họp tổng kết công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sóc Trăng
    Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tiêu chí đánh giá đạt điểm thấp hơn so với thang điểm như: Kết quả giải quyết xung đột lợi ích; kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua kiểm tra, thanh tra, giám sát; kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua phản ánh, tố cáo; kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào mức độ của vụ việc tham nhũng; kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết đơn tố cáo, phản ánh...
 
    Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, nhằm nâng cao hơn nữa công tác PCTNTC trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã có văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục nâng cao hiệu quả đấu tranh PCTNTC; thực hiện nghiêm chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNTC; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị, địa phương do mình quản lý và đẩy mạnh công tác thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra.
 
    Các cơ quan trong khối Nội chính của tỉnh cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác điều tra, truy tố, xét xử. Chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh thực hiện có hiệu quả việc thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác điều tra, truy tố, xét xử; phối hợp chặt chẽ với Cục Thi hành án dân sự tỉnh bảo đảm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực, kinh tế. 
P.V

Tag:

File đính kèm