Sign In

An Giang: Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh lần thứ 3

03:17 29/01/2024
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 3 dưới sự chủ trì củ đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 3 dưới sự chủ trì củ đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh.
 
    Năm 2023, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNTC đạt kết quả khá toàn diện. Theo đó, Ban Chỉ đạo đã xây dựng, ban hành nghị quyết, chỉ thỉ, chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTNTC ở địa phương. Chỉ đạo, triển khai kịp thời các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và kết luận, kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền Trung ương liên quan đến công tác PCTNTC.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC theo dõi, chỉ đạo; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Chỉ đạo thanh, kiểm tra, điều tra làm rõ những vụ việc dư luận xã hội quan tâm có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Tiến hành kiểm tra công tác PCTNTC đối với các cấp ủy; tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
 
    Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC và công tác đấu tranh PCTNTC trong tỉnh, đồng chí Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường nắm bắt thông tin, bám sát quy chế làm việc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được phân công phụ trách, nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị..., nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm. Cần kịp thời báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
 
    Tăng cường trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản đối với các vụ án, vụ việc xảy ra tại địa phương; chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu hồi tài sản của Nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực.
P.V

Tag:

File đính kèm