Sign In

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai họp Phiên thứ 7

07:27 30/03/2024
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Phiên họp thứ 7 dưới sự chủ trì của đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

 
    
 
    Tại Phiên họp, các đại biểu đã nghe dự thảo báo cáo thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tại Phiên họp thứ 6 và Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 26/02/2024; tiến độ, kết quả giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã góp ý các dự thảo văn bản về Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Bí thư Huyện ủy Chư Prông; báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II/2024.

 

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Qua đó, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã xây dựng Kế hoạch công tác của cá nhân để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức được phân công phụ trách tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các nội dung theo Kết luận số 1371-KL/TU, ngày 03/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024; ban hành Báo cáo về kết quả triển khai các văn bản của Văn phòng Chính phủ; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực liên quan đến công tác giám định, định giá tài sản.
 
    Theo báo cáo, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ 1 đảng viên; ra quyết định thi hành kỷ luật 1 đảng viên bằng hình thức khai trừ; tiếp tục kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 đảng viên. 
Thanh tra tỉnh triển khai 7 cuộc thanh tra tại 7 đơn vị về việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí nhà nước về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; qua đó, phát hiện sai phạm tại 3 đơn vị, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng và thu hồi vào nguồn thu của đơn vị hơn 95 triệu đồng; đồng thời, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và công tác phòng, chống tham nhũng. Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai 1 cuộc thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.
 
    Công an tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo, báo cáo kết quả chỉ đạo xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc theo kiến nghị của Đoàn kiểm tra số 04 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành báo cáo, kết luận sau Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024; ban hành công văn triển khai thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế năm 2023. Tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị quán triệt, hướng dẫn thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và hướng dẫn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng cho Tổ tham mưu, giúp việc công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp cấp huyện với hơn 500 đại biểu tham dự…
P.V
 

Tag:

File đính kèm