Sign In

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Cần coi chuyển đổi số là phương tiện để hỗ trợ chứ không phải là gánh nặng

12:02 04/05/2024
Ngày 3/5, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo Chuyển đổi số. Bộ trưởng Lê Minh Hoan chủ trì cuộc họp.


Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp đã báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số của Bộ NN&PTNT trong 4 tháng đầu năm 2024. Theo đó, Bộ đã xây dựng kế hoạch tổ chức và thực hiện một số công tác chuẩn bị cho Hội nghị chuyên đề “Thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp” do Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số giao cho Bộ Nông nghiệp và PTNT; Triển khai có hiệu quả, đồng bộ việc đầu tư hạ tầng CNTT của Bộ thuộc Dự án “Xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số của Bộ giai đoạn 2021-2025” nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu chuyển đổi số tại Bộ; Đã xây dựng kế hoạch triển khai Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng về chuyển đổi số cho cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; Triển khai cập nhật và bổ sung cho Khung kiến trúc Chính phủ điện tử 3.0 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Xây dựng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu nền tảng chia sẻ của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Dự án đầu tư “Xây dựng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu nền tảng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn”. 

Ông Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp 

Ông Đặng Duy Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp cho biết, dự kiến chỉ số DTI của Bộ NN&PTNT năm 2023 đạt khoảng 550 điểm. Bộ NN&PTNT đang có 238 thủ tục hành chính ở 13 đơn vị chính. Do yếu tố lịch sử, Bộ NN&PTNT là sáp nhập của nhiều bộ, nên thủ tục hành chính nhiều, phức tạp, liên quan tới nhiều bộ, ngành khác. Một số thủ tục gặp nhiều rào cản trong việc tiến tới thủ tục toàn trình, nhất là trong lĩnh vực kiểm dịch động, thực vật. Tính chung toàn Bộ NN&PTNT, mới có 92 thủ tục toàn trình và 146 thủ tục một phần.

Ông Đặng Duy Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, qua chỉ số DTI của Bộ NN&PTNT, cần nhìn nhận được cái gì còn yếu và chỉ ra những việc phải làm trong giai đoạn tới. Cụ thể, cần tăng thêm số lượng thủ tục toàn trình, giảm thủ tục một phần. Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp tổng hợp, phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, các đơn vị chuyên ngành và các chuyên gia sớm hoàn thiện Khung kiến trúc Chính phủ điện tử 3.0 của Bộ NN&PTNT. Ngoài ra, Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp cần chuẩn bị kỹ nội dung cho Hội nghị chuyên đề “Thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp” do Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số giao cho Bộ NN&PTNT.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại cuộc họp

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Cần coi chuyển đổi số là phương tiện để hỗ trợ chúng ta chứ không phải là gánh nặng. Vụ Pháp chế cần tham mưu sâu hơn trong lĩnh vực này. Chúng ta cần phân biệt cái gì là thủ tục hành chính, cái gì là biện pháp nghiệp vụ trong thủ tục đó để có thể bóc tách nghiệp vụ khỏi thủ tục hành chính.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Bộ trưởng Lê Minh Hoan gợi mở có thể xã hội hóa, thậm chí mời các tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm đào tạo cho HTX, nông dân để đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số cho ngành nông nghiệp.    

HNN (mard.gov.vn)

Tag:

File đính kèm