Sign In

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10:03 01/03/2024
Ngày 29/2/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 991/CV-ĐU về việc Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Công văn số 991/CV-ĐU ngày 29/2/2024 của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tải tại đây)

- Thể lệ Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ban hành kèm theo Kế hoạch số 99/KH-ĐU ngày 28/2/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tải tại đây)

 

Tag:

File đính kèm