Sign In

Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về kết quả thực hiện các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ

22:19 12/04/2024
Chiều 11/4/2024, Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về kết quả thực hiện các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ.

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Ảnh: nghean.gov.vn

 

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ sẽ kiểm tra kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ; công tác quản lý nhà nước về thanh niên; việc chấp hành các quy định của pháp luật về thành lập tổ chức bộ máy, biên chế và tinh giản biên chế tại các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; việc thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Bộ Nội vụ về công tác thi đua, khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ; công tác quản lý nhà nước về thanh niên; việc chấp hành các quy định của pháp luật về thành lập tổ chức bộ máy, biên chế và tinh giản biên chế tại các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó, tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các nội dung trên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, Nghệ An xác định công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm; tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, tuy nhiên vẫn còn một số quy định pháp luật chậm được triển khai. Qua mỗi lần kiểm tra là dịp để lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá lại những kết quả đạt được, đồng thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến ngành Nội vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu, giải trình các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra; đồng thời tiếp thu ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra để hoàn thiện báo cáo.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng phát biểu kết luận. Ảnh: nghean.gov.vn

 

Kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ của tỉnh Nghệ An thời gian qua. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chuẩn bị đầy đủ các báo cáo và các phụ lục để phục vụ công tác kiểm tra của Đoàn đảm bảo đúng kế hoạch./.

Duy Thái

Tag:

File đính kèm