Sign In

Phấn đấu hoàn thành 100% công việc đã ban hành tại Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2024

14:15 03/01/2024
Sáng 03/01/2024, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Bích Thủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Nguyễn Duy Thăng, Vũ Chiến Thắng, Triệu Văn Cường; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2023 và đề xuất các phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024.
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn trình bày Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.
Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Thị Tú Thanh trình bày Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2023.

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Bộ đã nghe Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Bộ năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024; Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2023; bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 - 2026.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã nghe các phát biểu, tham luận của Học viện Hành chính Quốc gia, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Vụ Tổ chức - Biên chế, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ...; thảo luận đánh giá kết quả công tác năm 2023 và đề xuất các phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ đã đóng góp hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Bộ Nội vụ trong năm 2023.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, năm 2023, đất nước ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ tác động sâu rộng của tình hình thế giới với nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự chủ động, tích cực đồng hành của Quốc hội; sự quyết tâm cao, hành động quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cùng tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; Chính phủ đã thực hiện các giải pháp đồng bộ để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và đạt được kết quả khá toàn diện với nhiều điểm sáng nổi bật, đó là: thể chế tiếp tục được hoàn thiện; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm, tăng trưởng GDP quý sau cao hơn quý trước, cả năm ước đạt 5,05% tiếp tục ở mức cao so với khu vực châu Á; quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc; công tác đối ngoại tiếp tục là điểm sáng nổi bật, nhiều thành tựu có tính lịch sử, tạo thời cơ mới, thuận lợi mới để phát triển đất nước và tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế... Thành công chung này, có đóng góp tích cực của Bộ, ngành Nội vụ. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của tập thể Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành đã chung sức, đồng lòng nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Quang cảnh Hội nghị

Để hoàn thành các nhiệm vụ của Bộ Nội vụ được giao trong năm 2024, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ phấn đấu hoàn thành 100% công việc đã ban hành tại Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2024 (Quyết định số 01/QĐ-BNV ngày 01/01/2024). Trong đó tập trung các nội dung:

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách; triển khai đồng bộ, thống nhất, toàn diện việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương kịp thời, hiệu quả bảo đảm đúng tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022 - 2025 bảo đảm đồng bộ, thống nhất; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, sắp xếp tổ chức bộ máy, trọng tâm là rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao tỷ lệ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, công vụ, công chức và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả về đánh giá chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

Triển khai tích cực Luật Thi đua, khen thưởng mới và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác nghiên cứu khoa học hành chính nhà nước; chú trọng quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; văn thư, lưu trữ; công tác thanh niên; quản lý hội, quỹ; hợp tác quốc tế.

Chú trọng chăm lo xây dựng, tạo nguồn cán bộ thông qua việc lựa chọn, tuyển chọn và đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước; chăm lo cho đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

Nhân dịp năm mới 2024 và chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn, thay mặt Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Bộ Nội vụ và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các cấp có thẩm quyền giao./.

Mạnh Quân

Tag:

File đính kèm