Sign In

Công bố Quyết định thanh tra công tác nội vụ tại tỉnh Thái Nguyên

23:06 26/03/2024
Ngày 25/3/2024, tại Trụ sở UBND tỉnh Thái Nguyên, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra công tác nội vụ tại tỉnh Thái Nguyên. Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng chủ trì Hội nghị.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy, Trưởng Đoàn Thanh tra công bố Quyết định thanh tra công tác nội vụ tại tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Tại Hội nghị, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy, Trưởng Đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ về công tác nội vụ tại tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, thời gian thanh tra diễn ra trong 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đoàn sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức; đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức; những việc công chức không được làm; quy tắc nghề nghiệp của công chức; tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức tại tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu tại Hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương đề nghị Đoàn Thanh tra trong quá trình thanh tra tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; đồng thời đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp chặt chẽ để Đoàn Thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Kế hoạch đã được giao.

Để đảm bảo hoạt động thanh tra diễn ra thuận lợi, đúng quy định, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương được lựa chọn thanh tra phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra trong suốt quá trình làm việc tại tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, mong muốn thông qua hoạt động thanh tra, Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ giúp tỉnh kịp thời phát hiện những khó khăn, hạn chế để khắc phục, điều chỉnh nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao./.

Theo Quyết định số 996/QĐ-BNV ngày 08/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ, trong quý I năm 2024, Thanh tra Bộ Nội vụ được giao chủ trì tiến hành thanh tra hành chính và các cuộc thanh tra chuyên ngành, trong đó có nội dung thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức; đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức; những việc công chức không được làm; quy tắc nghề nghiệp của công chức; tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức tại tỉnh Thái Nguyên.

Duy Thái

Tag:

File đính kèm