Sign In

Công bố Quyết định thanh tra tại tỉnh Hậu Giang và Hải Dương

11:28 19/03/2024
Ngày 18/3/2024, tại UBND tỉnh Hậu Giang, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương và Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh đã chủ trì buổi công bố Quyết định về việc tiến hành thanh tra theo Kế hoạch năm 2024 của Bộ Nội vụ tại tỉnh Hậu Giang.

Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; tổ chức bộ máy hành chính tại tỉnh Hậu Giang.

Cụ thể, Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; tổ chức bộ máy hành chính tại tỉnh Hậu Giang, giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2023. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ tiến hành thanh tra tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh giao biên chế hàng năm; UBND các huyện, thị xã, thành phố và một số đơn vị khác trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tại tỉnh Hải Dương, sáng 18/3/2024. Ảnh: haiduong.gov.vn

* Cùng ngày, tại UBND tỉnh Hải Dương, đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tại tỉnh Hải Dương. Theo kế hoạch thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra./.

Theo Quyết định số 996/QĐ-BNV ngày 08/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ, trong quý I năm 2024:

- Thanh tra Bộ Nội vụ được giao chủ trì tiến hành thanh tra hành chính và các cuộc thanh tra chuyên ngành, trong đó có nội dung thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; tổ chức bộ máy hành chính tại tỉnh Hậu Giang.

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương được giao chủ trì tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại tỉnh Hải Dương.

Duy Thái

Tag:

File đính kèm