Sign In

Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

16:30 03/04/2024
Chiều 03/4/2024, tại Trụ sở Bộ, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Nguyễn Trọng Thừa, Triệu Văn Cường, Vũ Chiến Thắng; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương; các đồng chí cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Trưởng các đoàn thể của Bộ: Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ.

Hội nghị đã tiến hành các quy trình và bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

 

Chủ trì, phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, công tác giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 cần được thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch; bảo đảm giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Đội ngũ cán bộ chủ chốt của Bộ Nội vụ cần nghiên cứu kỹ lưỡng với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, tập trung dân chủ để đưa ra lựa chọn chính xác, khách quan, công tâm, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng để lựa chọn được nhân sự có đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để giới thiệu quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Nhân sự được giới thiệu quy hoạch phải có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật; luôn gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, có trách nhiệm cao trong công tác, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thực hiện đầy đủ các bước của quy trình giới thiệu nhân sự và thống nhất rất cao giới thiệu 01 nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031./.

Hoài Nga

Tag:

File đính kèm