Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự: Đẩy mạnh hướng về cơ sở, bám sát cơ sở

15:40 10/01/2024
Sáng ngày 10/01, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị Triển khai công tác năm 2024. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi và Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái đồng chủ trì Hội nghị.

 

Tổng cục Thi hành án dân sự: Đẩy mạnh hướng về cơ sở, bám sát cơ sở

 

Xây dựng Hệ thống THADS ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2023, Tổng cục THADS đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Hệ thống THADS đã đạt và vượt chỉ tiêu được giao, thi hành xong 83,25% về việc và 46,78% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; thu hồi tài sản trong án kinh tế tham nhũng tăng gần 30% về tiền so với năm 2022. Các cơ quan nhà nước là bên phải thi hành án đã thi hành xong 582 bản án, quyết định về vụ án hành chính.

 

Các đại biểu dự Hội nghị

Cùng với đó, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Tổng cục THADS ngày càng quyết liệt, đổi mới, hướng nhiều hơn về cơ sở. Công tác nghiên cứu, tổng kết, hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy được tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện. Tổng cục THADS đã tổ chức Hội nghị tổng kết và tổng hợp các nội dung khó khăn, vướng mắc để đề xuất sửa đổi Nghị định số 62/2015/NĐ-CP; tham mưu Bộ Tư pháp xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật THADS (sửa đổi) để trình Chính phủ trong tháng 01/2024. Tham mưu lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 19/2023/QĐ-TTg ngày 02/8/2023 để xây dựng Hệ thống THADS ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái phát biểu tại Hội nghị
 

Đồng thời, Tổng cục THADS đã tích cực tham gia góp ý các dự thảo Luật, xây dựng các đề án, đề tài có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực THADS; tổng kết thực tiễn thi hành Luật Tố tụng hành chính và Chỉ thị số 26/CT-TTg; tham mưu xây dựng, trình ban hành 04 Thông tư; ban hành 04 quy trình, quy chế nội bộ.
Sự phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, địa phương ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao kết quả THADS. Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của hệ thống THADS từng bước được tăng cường. Các mặt công tác khác đều đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục như: án chuyển kỳ sau còn nhiều, việc phân loại án vẫn còn trường hợp chưa chính xác; công tác hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong một số trường hợp chưa đáp ứng về tiến độ và chất lượng; chưa chủ động trong công tác truyền thông, nhất là truyền thông chính sách,…

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác thi hành án dân sự

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Mai Lương Khôi thể hiện vui mừng trước kết quả đạt được của Tổng cục THADS khi đã cùng hệ thống THADS về đích với 2 chỉ tiêu việc và tiền. Thứ trưởng điểm lại một số kết quả nổi bật như: tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp, trong đó chỉ đạo sâu sát về tận cơ sở, quán triệt, đôn đốc các Chi cục thực hiện; chú tọng công tác hoàn thiện thể chế và có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng để đề xuất sửa đổi Luật THADS, tham mưu ban hành các Thông tư, Đề án liên quan đến THADS; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng hệ thống được quan tâm kiện toàn, củng cố; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định; công tác kiểm tra được thực hiện quyết liệt; đề cao vị trí, tầm quan trọng của công tác phối hợp trong THADS…

 

Thứ trưởng Mai Lương Khôi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 

Thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng ghi nhận, biểu dương những kết quả và đóng góp của Tổng cục THADS đồng thời chia sẻ khó khăn, thách thức sẽ phải đối mặt trong thời gian tới.

Để thực hiện tốt công tác THADS, thi hành án hành chính trong năm 2024 và các năm tiếp theo, Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục cần nhận thức sâu sắc đối với yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay, nghiêm túc rút kinh nghiệm và có giải pháp cụ thể để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế; phát huy những thế mạnh, kết quả đạt được, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới. Theo đó, Tổng cục THADS cần thay đổi phương thức quản lý theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn; làm tốt công tác tham mưu trong tất cả các lĩnh vực THADS.

“Tổng cục cần đẩy mạnh hướng về cơ sở, bám sát cơ sở, đảm bảo tính thực chất để cơ quan THADS địa phương yên tâm có chỗ dựa trong hướng dẫn, giải đáp chuyên môn nghiệp vụ. Chúng ta phải xác định rõ vấn đề nào cần định hướng, vấn đề nào cần “cầm tay chỉ việc” cho địa phương”, Thứ trưởng lưu ý.

Cùng với đó, Thứ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục THADS quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong chỉ đạo điều hành, trong đó chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm để tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục về THADS. Đồng thời tiếp tục giữ mối quan hệ phối hợp thường xuyên, lâu dài, tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ của các cơ quan ban ngành liên quan…

Thứ trưởng hy vọng và tin tưởng Tổng cục THADS sẽ phát huy tinh thần, trách nhiệm, nghiêm túc phê bình, tự phê bình để vượt qua khó khăn, thách thức, khắc phục hạn chế để công tác THADS đạt kết quả cao hơn, ổn định, bền vững và thực chất.

  

Nhân dịp này, Hội nghị đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Luật THADS, có thành tích xuất sắc công tác trong năm 2023; danh hiệu “Tập thể xuất sắc” năm 2023; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tư pháp và Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp cho 2 cá nhân.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

  

 

Thu Nga - Trung tâm Thông tin

 
 


Tag:

File đính kèm