Sign In

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào

18:45 30/06/2023
(ĐCSVN) - GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá việc ký kết thỏa thuận hợp tác khoa học là cơ sở và tiền đề quan trọng góp phần thúc đẩy, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

Đó là phát biểu của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác khoa học giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào, Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội quốc gia Lào diễn ra ngày 30/6, tại Hà Nội.

leftcenterrightdel
 GS,TS Nguyễn Xuân Thắng chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác khoa học giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào, Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội quốc gia Lào.

Nội dung ký kết giữa bốn bên nhằm tăng cường giao lưu khoa học, phối hợp và hỗ trợ nhau thực hiện các đề tài nghiên cứu, tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế; cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam–Lào, Lào–Việt Nam; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, khoa học và giảng dạy, đáp ứng các yêu cầu phát triển trong nước và hội nhập quốc tế; quảng bá các thành tựu nghiên cứu về khoa học xã hội của mỗi bên.

Thông qua việc ký kết thỏa thuận, các bên mong muốn tăng cường thúc đẩy các nghiên cứu chung; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam và Lào; hỗ trợ lẫn nhau trong việc đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ và đào tạo chuyên gia; trao đổi học giả, phối hợp cùng tổ chức các hội thảo và tọa đàm khoa học có sự tham gia của các bên; mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế, hỗ trợ lẫn nhau tham gia các mạng lưới nghiên cứu trong khu vực và thế giới; trao đổi thông tin tư liệu, kết quả nghiên cứu mà các bên cùng quan tâm; tổ chức dịch và xuất bản các công trình khoa học xã hội của Việt Nam bằng tiếng Lào và các đề tài nghiên cứu khoa học kinh tế xã hội của Lào sang tiếng Việt; giao lưu, trao đổi hợp tác giữa Đoàn Thanh niên của các bên.

Phát biểu tại buổi lễ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao việc ký kết thỏa thuận hợp tác khoa học giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào và Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội quốc gia Lào. 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, việc ký kết thỏa thuận hợp tác khoa học này dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, và quan hệ tương trợ đặc biệt, xuất phát từ lợi ích phát triển khoa học xã hội của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đây là cơ sở và tiền đề quan trọng để các bên góp phần thúc đẩy, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

leftcenterrightdel
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng tiếp xã giao đoàn lãnh đạo cấp cao của Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào, Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội quốc gia Lào.

* Trước đó, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đã tiếp xã giao đoàn lãnh đạo cấp cao của Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào, Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội quốc gia Lào.

Cẩm Linh

Tag:

File đính kèm