Sign In

Hội nghị sơ kết công tác Đề án 979 giai đoạn 2021-2023 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo

10:53 06/10/2023
Sáng ngày 05/10/2023, Đề án 979 thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đề án 979 giai đoạn 2021-2023 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến từ Trung tâm Học viện đến các Học viện trực thuộc.

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện, Phó Chủ nhiệm thường trực Đề án 979 dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự có PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện; thành viên Ban chủ nhiệm Đề án 979, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện và toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng Đề án 979.

HN_0016

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện, Phó Chủ nhiệm thường trực Đề án 979 phát biểu tại Hội nghị

Theo Báo cáo tại Hội nghị, giai đoạn 2021-2023, các nhiệm vụ của Đề án 979 bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng. Nổi bật là đã xây dựng triển khai tổng thể Đề án 979, hoàn thiện quy định hoạt động của Ban Chủ nhiệm, quy định quản lý các nhiệm vụ của Đề án, các biểu mẫu hoạt động… tạo cơ sở, công cụ để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. 

Bên cạnh đó, Đề án 979 đã triển khai thực hiện 04 nhiệm vụ khoa học để tổ chức tập huấn, thống nhất nhận thức và cách thức triển khai xây dựng, phát triển chương trình, biên soạn giáo trình đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026. Các kết quả nghiên cứu về triết lý đào tạo, bồi dưỡng; về thiết kế tổng thể các chương trình đào tạo – bồi dưỡng của Học viện để triển khai giai đoạn 2021-2026; xây dựng chuẩn các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng bộ tài liệu để tập huấn về phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong toàn hệ thống Học viện. 

HN_0067

Quang cảnh Hội nghị 

Đề án 979 đã chủ động, tích cực triển khai trực tiếp các nhiệm vụ xây dựng, phát triển chương trình, biên soạn giáo trình; và chuyển giao sử dụng trực tiếp đáp ứng yêu cầu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Học viện, đơn cử như việc triển khai các chương trình bồi dưỡng chức danh; chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Chính trị học, Xây dựng Đảng và chính quyền, Công tác tôn giáo đã được kịp thời chỉnh sửa, hoàn thiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với các chương trình đào tạo lý luận chính trị: Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị được triển khai nhanh chóng theo yêu cầu của Ban Bí thư về việc chuyển giao nhiệm vụ xây dựng chương trình Sơ cấp lý luận chính trị từ Ban Tuyên giáo Trung ương về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Chương trình Trung cấp lý luận chính trị đối với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Cao cấp lý luận chính trị đối với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được triển khai đáp ứng yêu cầu trọng tâm.

Tại Hội nghị các đại biểu đã đánh giá kết quả, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc triển khai Đề án 979 thời gian tới.

HN_0168

Đại biểu tham luận tại Hội nghị

HN_0080

Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện, Phó Chủ nhiệm thường trực Đề án 979 đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức Văn phòng Đề án 979 trong triển khai các nhiệm vụ được giao. Đồng chí nhấn mạnh, trong điều kiện nhân sự hạn chế nhưng Văn phòng Đề án 979 đã triển khai đầy đủ, cơ bản đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ được Giám đốc Học viện giao. 

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc đề nghị Đề án 979 cần nắm chắc các quy định của Nhà nước để xây dựng, hoàn thiện hướng dẫn cho tất cả các đơn vị, các chủ nhiệm Đề án bảo đảm thống nhất, đồng bộ, đúng quy định của pháp luật. Triển khai tập huấn cho toàn bộ hệ thống về xây dựng, phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Thường xuyên chia sẻ, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, các chủ nhiệm trong quá trình triển khai các chương trình, nhiệm vụ của Đề án. Chia sẻ dữ liệu chung, chia sẻ thông tin, nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ.

Đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện Đề án 979 cần triển khai các chương trình được giao theo hướng dẫn, quy định của Nhà nước, của Học viện và của Đề án bảo đảm tiến độ, chất lượng. Bố trí nhân lực có năng lực, điều kiện, có tâm huyết, trách nhiệm để thực hiện các chương trình, nhiệm vụ của Đề án 979. Hoàn thiện các sản phẩm bắt buộc của xây dựng, phát triển chương trình gồm: khung chương trình, đề cương chi tiết các học phần (đề cương chi tiết các chuyên đề thuộc học phần), các tập bài giảng (hoặc Giáo trình nếu được phép xuất bản)... theo quy định.

Tác giả: Mạnh Thắng & HG

Tag:

File đính kèm

Tin đọc nhiều