Sign In

Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam

14:43 13/10/2023
(ĐCSVN) - Tọa đàm khoa học “Đồng chí Lương Khánh Thiện - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam” là hoạt động thiết thực để góp phần tưởng nhớ cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Lương Khánh Thiện đối với Đảng và cách mạng Việt Nam.

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903 – 13/10/2023), ngày 13/10, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học “Đồng chí Lương Khánh Thiện - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”. 

leftcenterrightdel
 GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc và đề dẫn tại Tọa đàm.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn, GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các đại biểu, các nhà khoa học tập trung thảo luận, làm sâu sắc một số nội dung: Đồng chí Lương Khánh Thiện - Người cộng sản thế hệ đầu tiên, có những đóng góp quan trọng trong thời dựng Đảng; Đồng chí Lương Khánh Thiện - Người cán bộ lãnh đạo tài năng, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam; Đồng chí Lương Khánh Thiện - tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp, trọn đời cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, trọn cuộc đời hoạt động, dấn thân cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, đồng chí Lương Khánh Thiện đã thể hiện tấm gương cao đẹp của người cộng sản, luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Tọa đàm khoa học kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện là hoạt động thiết thực để tưởng nhớ cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang, cao đẹp và tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đây cũng là hoạt động góp phần giáo dục, bồi dưỡng truyền thống vẻ vang của Đảng và cách mạng Việt Nam cho các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học tập và noi gương đồng chí Lương Khánh Thiện, chúng ta càng có thêm ý chí, nghị lực, quyết tâm, kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng cao cả do Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cách mạng tiền bối trao truyền, thực hiện đoàn kết chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới và các nguyên tắc xây dựng Đảng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh tọa đàm khoa học
Đồng chí Lương Khánh Thiện (bí danh là Ba Già, Phương), sinh ra trong một gia đình nhà Nho nghèo ở xã Mễ Tràng, tổng Mễ Tràng, huyện Thanh Liêm (nay thuộc phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý), tỉnh Hà Nam.

Sớm kế thừa truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc và tích cực tham gia các phong trào đấu tranh, năm 1927, đồng chí Lương Khánh Thiện được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên - một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1928, đồng chí đi “vô sản hóa” tại Hải Phòng và đến tháng 4/1929 được kết nạp vào Chi bộ Cộng sản đầu tiên của Hải Phòng, được phân công phụ trách phong trào công nhân Nhà máy Chai. Tháng 6/1929, đồng chí bị mật thám Pháp bắt, sau đó bị kết án “khổ sai chung thân”, đưa về giam ở Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội), rồi bị đày ra Nhà tù Côn Đảo (tháng 7/1931). Sau khi Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền, đồng chí được trả tự do (tháng 9/1936) và tiếp tục hoạt động cách mạng ở Hà Nội, trực tiếp tham gia lập lại Thành ủy Hà Nội, Xứ ủy Bắc Kỳ và đảm nhiệm các cương vị: Bí thư Xứ ủy lâm thời Bắc Kỳ, kiêm Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ; Ủy viên Thường vụ Liên Xứ ủy Bắc Kỳ - Bắc Trung Kỳ; Bí thư Khu B (gồm Hải Phòng, Kiến An, Quảng Yên, Hòn Gai, Hải Dương), trực tiếp làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Tháng 01/1941, trên đường đi công tác, đồng chí Lương Khánh Thiện bị thực dân Pháp bắt tại Hải Phòng, bị đưa về giam tại Hỏa Lò (Hà Nội), rồi bị kết án tử hình. Sáng ngày 01/9/1941, đồng chí đã anh dũng hy sinh tại Hải Phòng.

Cẩm Linh

Tag:

File đính kèm