Sign In

Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

21:24 17/10/2023
Ngày 17/10, Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn đối với công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn khảo sát và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị.

t1-a-thang-chu-tri

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố.

Đúc rút bài học kinh nghiệm quý sau 40 năm đổi mới

Phát biểu gợi mở, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, thực tiễn của Hà Nội là hình ảnh thu nhỏ nhưng rất quan trọng để nhìn nhận toàn diện về đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vì vậy, báo cáo tổng kết 40 năm về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Hà Nội sẽ có tầm quan trọng đặc biệt, giúp chúng ta nhìn nhận lịch sử qua 40 năm, trong đó rút ra những bài học còn nguyên giá trị, kế thừa và tiếp tục trong đường lối đổi mới.

Đoàn khảo sát muốn lắng nghe những phân tích, dự báo của Thành ủy Hà Nội trong bối cảnh mới, thực tiễn mới, nền tảng phát triển mới để làm sâu sắc thêm bài học kinh nghiệm quý được đúc rút trong 40 năm qua; đồng thời dự báo tình hình sắp tới gắn liền với thực tiễn hiện nay. Từ thực tế khảo sát tại Hà Nội và một số địa phương, đoàn sẽ đưa ra các nội dung bổ sung từ thực tiễn của Hà Nội để đóng góp, hoàn thiện đường lối đổi mới của đất nước.

t1-a-thang

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội nghị

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, 40 năm đổi mới so với lịch sử Đảng bộ thành phố Hà Nội là không dài song đã ghi dấu ấn một giai đoạn đầy khó khăn, thử thách. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Thủ đô luôn được Đảng bộ thành phố coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, đạt được kết quả quan trọng. Hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở không ngừng lớn mạnh cả về tổ chức, bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo. Kinh tế Thủ đô từ bao cấp theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu đã từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên con đường hội nhập và phát triển, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Thủ đô được nâng lên, nhiều sản phẩm đã chiếm lĩnh thị trường trong nước và xuất khẩu. Vị thế Thủ đô trên trường quốc tế được nâng cao. Văn hóa - xã hội của Thủ đô sau gần 40 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, khá toàn diện, sâu sắc. Việc chăm lo đời sống nhân dân và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được chú trọng; các giá trị văn hóa truyền thống ngàn năm văn hiến được gìn giữ và phát huy.

Việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh có nhiều đổi mới, sáng tạo, sát với tình hình thực tiễn. Tiềm lực, thế trận và sức mạnh của khu vực phòng thủ không ngừng được củng cố, tăng cường…

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, từ thực tiễn thực hiện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua, Thành ủy Hà Nội đã đúc rút 8 bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định 6 nhóm vấn đề và đề xuất những giải pháp mà Thủ đô cần phải giải quyết trong giai đoạn phát triển mới.

t1-gs-ta-ngoc-tan-

GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu.

Tại hội nghị, các thành viên đoàn kiểm tra đã nêu nhiều câu hỏi nhằm trao đổi, làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Thủ đô Hà Nội trong 40 năm qua.

Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, những năm qua, Thủ đô Hà Nội đã giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội. Hà Nội cũng rất quan tâm xây dựng các tiềm lực kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh và hiện đại hóa lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Với sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị, Hà Nội đã vun đắp dựng xây nên một hình ảnh Thủ đô an toàn, thân thiện, hiếu khách với môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi.

t1-a-duyet

Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Dự báo tình hình thế giới thời gian tới sẽ có những biến động sâu sắc, vượt xa tầm dự báo, tác động trực tiếp đến an ninh quốc phòng của các quốc gia, trong đó có Việt Nam, lực lượng vũ trang Thủ đô đã đề xuất 6 giải pháp đặc thù phù hợp với vai trò, vị thế của Hà Nội. Trong đó, mục tiêu trọng tâm là xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Thủ đô và đất nước.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng dự báo những biến động sâu sắc của thế giới đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới trong việc bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để giữ vững an ninh, trật tự của Thủ đô, Công an Hà Nội luôn chủ động từ sớm, từ xa, từ cơ sở để giải quyết các vấn đề phát sinh. Mục tiêu hướng tới là xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của Thủ đô…

Kết quả thực tiễn thể hiện tầm nhìn “rất sớm, rất xa” của Hà Nội

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao báo cáo của Thành ủy Hà Nội được chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn diện, khách quan; đồng thời ghi nhận những phát biểu mang tính gợi mở của các đại biểu với mong muốn đưa Thủ đô Hà Nội phát triển xứng tầm, đáp ứng kỳ vọng của người dân Thủ đô và cả nước.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, những kết quả thành phố Hà Nội đã đạt được, những hạn chế, bất cập và kiến nghị, đề xuất có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bổ sung thực tiễn cho báo cáo tổng kết của Trung ương.

t1-qc

Quang cảnh hội nghị

Nhấn mạnh những đổi mới, có tính chất đột phá của Hà Nội như chú trọng vấn đề phát triển con người, phát triển công nghiệp văn hóa; tạo bước đột phá bằng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo…, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng điều này thể hiện tầm nhìn từ rất sớm, rất xa của Hà Nội.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổng kết công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua, Trưởng đoàn khảo sát ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp thiết thực, có giá trị của các đại biểu; đồng thời mong muốn, Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục trao đổi, đóng góp thêm nhiều ý kiến để hoàn thiện dự thảo báo cáo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, việc tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua là một nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, giúp chúng ta làm rõ sự phát triển, những bài học thành công, những hạn chế; từ đó đề xuất cơ sở khoa học để hoàn thiện cơ bản hệ thống lý luận về đường lối đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vì vậy, ngay sau khi nhận được kế hoạch của Ban Chỉ đạo tổng kết Trung ương, Thành ủy Hà Nội đã chủ động thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết; xây dựng báo cáo của cả 8 chuyên đề.

t1-t2-pb

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, trải qua gần 40 năm kiên trì, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức trong việc thực hiện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã luôn bám sát quan điểm chỉ đạo của Trung ương; gương mẫu, đi đầu trong công cuộc đổi mới và đã đạt được những thành tựu to lớn, khá toàn diện trên mọi mặt đời sống xã hội.

Từ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X đến Đại hội lần thứ XVII, mô hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô đã từng bước chuyển mình và thu được những thắng lợi quan trọng.

Kinh tế nhà nước phát huy vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể được củng cố; kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển mạnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Từ công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ, sang dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế tri thức. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng được tăng cường.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, Thủ đô Hà Nội đã nhận diện rõ một số tồn tại, hạn chế cần phải tập trung giải quyết để phát triển xứng tầm với vai trò, vị thế.

Trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp thiết thực, ý nghĩa của đoàn khảo sát, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến để hoàn thiện các Báo cáo chuyên đề bảo đảm chất lượng, hiệu quả phục vụ công tác tổng kết 40 năm đổi mới của thành phố và Trung ương. Qua đó, thành phố cũng sẽ xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy khai thác mọi tiềm năng, nguồn lực và tạo động lực mới cho sự phát triển của Thủ đô trong thời gian tới.

----------

Tiêu đề tin do Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Học viện đặt.

Tác giả: BBT dẫn tin từ hanoimoi.vn

Tag:

File đính kèm