Sign In

Quảng Ngãi: Thông qua Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV

00:00 01/03/2024
(Mặt trận) -Chiều 29/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (khóa XIV) để thông qua dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024 -2029 trình đại hội.

 Quang cảnh buổi hội nghị lần thứ 11 (khóa XIV).

Ông Võ Thanh An, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trị hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích và đóng góp vào dự thảo báo cáo những ý kiến phát biểu tâm huyết, thiết thực với các nội dung như: tiêu đề báo cáo cần thể hiện khái quát, súc tích, dễ hiểu; bố cục báo cáo cần rõ ràng, cân đối giữa các mục, các phần; chủ đề đại hội cần cô đọng; cần bám sát thực tiễn tình hình của địa phương để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp; số lượng, cơ cấu thành phần Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029...

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Thanh An đã đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp thu các ý kiến để báo cáo hoàn thiện, đảm bảo chất lượng. Báo cáo phải đảm bảo yêu cầu ngắn gọn, cụ thể, có trọng tâm, sát với yêu cầu nhiệm vụ Mặt trận và dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai thực hiện. Những số liệu trong báo cáo cần được xây dựng bảng biểu kèm theo để, minh chứng các nhận định, so sánh đánh giá kết quả thực hiện...

“Mặt trận các địa phương cần quán triệt, tiếp thu tinh thần tại buổi hội nghị tọa đàm để nâng cao chất lượng báo cáo chính trị tại địa phương. Đồng thời, các đại biểu cần tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến bổ sung cho dự thảo báo cáo”, ông Võ Thanh An nhấn mạnh.

N.S

Tag:

File đính kèm