Sign In

An Giang phát huy vai trò của MTTQ trong tham gia xây dựng chính quyền

10:06 11/12/2023
(Mặt trận) -Thời gian qua, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh An Giang luôn tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham gia xây dựng chính quyền, phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, năm 2023, thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN cấp huyện tạo điều kiện cho đại biểu dân cử tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, đảm bảo quy định của pháp luật, đồng thời tiếp nhận nhiều ý kiến phản ánh của cử tri, tập trung trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh... Các ý kiến đã được phản ánh kịp thời và được UBND trả lời, giải trình bằng văn bản, được UBMTTQVN thông tin đến cử tri.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia thực hiện quyền làm chủ của mình luôn được Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh quan tâm, hướng dẫn UBMTTQVN các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên mặt trận, các cơ quan thành viên triển khai thực hiện trong nội bộ và Nhân dân.

Từ đó, kịp thời cập nhật, chuyển tải văn bản, phản ánh, thông tin kết quả hoạt động của MTTQ; giới thiệu, phổ biến các mô hình, điển hình tiên tiến trong Nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

UBMTTQVN tỉnh An Giang và các huyện, thị xã, thành phố tặng bảng tượng trưng xây dựng nhà “Nghĩa tình mặt trận”. 

Năm 2023, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị nhà nước cùng cấp tổ chức vận động Nhân dân tham gia thực hiện tốt các nội dung “Dân biết, dân bàn, dân quyết định”, cơ quan thẩm quyền công nhận; phát huy có hiệu quả quyền làm chủ của Nhân dân tham gia giám sát các nội dung thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát các công trình đầu tư xây dựng phúc lợi tại địa bàn...

Tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng được UBMTTQVN các cấp tiếp tục quan tâm củng cố về tổ chức, nâng chất về hoạt động, góp phần mang lại hiệu quả công khai, minh bạch trong đầu tư, ngăn chặn những hành vi tổn hại đến lợi ích cộng đồng, những tác động tiêu cực làm thất thoát, lãng phí vốn của dự án, làm cho Nhân dân tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong việc xây dựng chính quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

UBMTTQVN các cấp trong tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác tham gia xây dựng Nhà nước. Cụ thể, đã tham gia góp ý xây dựng 199 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo chương trình, đề án, quy định... của cấp ủy Đảng, chính quyền. Các ý kiến của UBMTTQVN luôn được các cơ quan soạn thảo tiếp thu, giải trình, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo.

UBMTTQVN tỉnh An Giang đã tổ chức 8 cuộc hội nghị góp ý kiến đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn. UBMTTQVN các cấp tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND cùng cấp, thực hiện thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Công tác tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp trong tỉnh ngày càng đi vào thực chất, từng bước được nâng lên, góp phần thực hiện công tác góp ý xây dựng chính quyền trên một số lĩnh vực quan trọng.

Công tác vận động Quỹ Vì người nghèo, an sinh xã hội và cứu trợ Nhân dân tiếp tục được UBMTTQVN các cấp phối hợp thực hiện. Kết quả, đã vận động, tiếp nhận sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh vào Quỹ Vì người nghèo trên 274,83 tỷ đồng (tiền mặt và hiện vật quy tiền).

Qua đó, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã chi trên 272,44 tỷ đồng, gồm: Cất mới 1.919 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 164 căn nhà; thăm hỏi, tặng quà cho 368.823 lượt hộ nghèo; trợ giúp khó khăn đột xuất cho 61.652 trường hợp; trợ giúp học sinh học tập được 18.673 em; hỗ trợ khám bệnh cho 9.197 trường hợp; chương trình an sinh xã hội khác trên 33,8 tỷ đồng; cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền 618 triệu đồng...

Hệ thống MTTQ phối hợp với tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại Nhân dân và công tác kiều bào, các luật có liên quan đến biên giới; vận động Nhân dân cư ngụ tại khu vực tuyến biên giới và các hộ gia đình thường xuyên qua lại biên giới làm ăn, mua bán không thuê mướn đất sản xuất và khai thác thủy sản trái phép; không tham gia buôn lậu, chứa chấp hàng ngoại nhập lậu; không tham gia tiếp tay đưa người vượt biên trái phép; thăm, chúc Tết cổ truyền, tặng quà cho người dân khó khăn...

Thông qua các hoạt động, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hợp tác giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia nói chung, giữa tỉnh An Giang với tỉnh Takeo và Kandal (Vương quốc Campuchia) nói riêng trong việc giữ vững hòa bình, hữu nghị tuyến biên giới.

Với những kết quả đạt được trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, UBMTTQVN các cấp tỉnh An Giang tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị của tỉnh, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024.

TRUNG HIẾU

Tag:

File đính kèm