Sign In

Khởi sắc những miền quê ở tỉnh Yên Bái

07:00 11/12/2023
(Mặt trận) -Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, giai đoạn 2021 – 2030, (Chương trình MTQG 1719) được đầu tư nguồn lực lớn nhất dành riêng cho vùng đồng bào DTTS. Sau 3 năm triển khai Chương trình MTQG 1719 tại tỉnh Yên Bái đã đáp ứng được nguyện vọng của đồng bào; từng bước thay đổi diện mạo, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

 Đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái được hỗ trợ nhà ở, téc nước sinh hoạt.

Xuất phát từ điều kiện của tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, có đông đồng bào DTTS sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và các chính sách dân tộc. Đặc biệt, khi thực hiện Dự án 1 “Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt” theo Chương trình MTQG 1719, tỉnh Yên Bái được giao kinh phí thực hiện hơn 66,5 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ và hoàn thành 615/829 nhà ở cho hộ nghèo; hoàn thành và đưa vào sử dụng 15/23 công trình nước sinh hoạt tập trung và đã giải ngân hơn 54 tỷ đồng.

Hiện nay, tỉnh Yên Bái cũng đang tập trung hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề ở các huyện, thị xã với tổng kinh phí đã giao là hơn 19 tỷ đồng. Nhờ thực hiện tốt các chính sách dân tộc, đến nay nhiều hộ gia đình đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được hỗ trợ xây dựng nhà mới, hỗ trợ nước sinh hoạt. Từ đó, giúp bà con có thêm động lực, yên tâm phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Khi thực hiện Dự án 5 về “Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, tỉnh Yên Bái đã được đầu tư kinh phí thực hiện là hơn 108 tỷ đồng. Khi thực hiện Dự án này, tỉnh Yên Bái cũng đã hỗ trợ xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng 10/18 công trình, giải ngân hơn 107 tỷ đồng. Để thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 5 về “Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, có học sinh bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS”, tỉnh Yên Bái đã phân bổ hơn 34 tỷ đồng cho các huyện, thị. Hiện các huyện, thị xã giao phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì và đã hoàn thành việc mua sắm trang thiết bị cho các trường học. Tính đến nay, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 9 tỷ đồng, đạt 16,58% kế hoạch đề ra.

Theo ông Trần Xuân Thủy - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Yên Bái, việc triển khai, thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần từng bước cải thiện đời sống cho đồng bào DTTS. Trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, tỉnh Yên Bái đã tuyên truyền, vận động, huy động sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, tạo thành phong trào lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ tại các địa phương.

Nguyên Phương

Tag:

File đính kèm