Sign In

Giồng Trôm quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Huyện ủy quý 2 năm 2024

10:15 27/04/2024
Trong quý I/2024, Ban Thường vụ Huyện uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Huyện uỷ năm 2024 đạt nhiều kết quả. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tình hình kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Khó khăn, thách thức vẫn còn nhiều, nhất là tình hình khô hạn, xâm nhập mặn mùa khô năm 2023 - 2024 diễn ra gay gắt, nhưng các cấp, các ngành, địa phương đã chủ động, nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Huyện uỷ năm 2024. Kết quả quý I/2024, có nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả khá tốt như: Kết nạp 58/130 đảng viên (đạt 44,62%), kéo giảm đảng viên bị xử lý kỷ luật so với cùng kỳ (kỷ luật 02/07 đảng viên, giảm 05 trường hợp), thu ngân sách đạt khoảng 40%, giải quyết việc làm mới đạt 33,78%, đưa lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đạt 40,71%, giao quân đạt 100%.

Các đơn vị trong cụm, khối ký kết thi đua triển khai thực hiện cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” hai năm 2024 – 2025.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được chú trọng thực hiện đạt kết quả khá tốt. Trong đó, tập trung triển khai, thực hiện Chủ đề năm 2024 “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, Chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo được sự lan toả sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Các nhiệm vụ công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận của Đảng, của chính quyền các cấp được quan tâm tập trung triển khai thực hiện tốt. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ 02 cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Huyện uỷ đã cho ý kiến thành lập các tiểu ban Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII. Đặc biệt, trong quý I/2024, các cấp, các ngành đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” trong hai năm 2024 - 2025 với khí thế và quyết tâm chính trị rất cao. Ngoài ra, các cấp uỷ tập trung lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024 - 2029 và đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024 - 2029 bảo đảm đúng tiến độ, hướng dẫn của cấp trên.

 

Kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục trên đà phục hồi khá tốt và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, trên cây trồng, vật nuôi được quan tâm thực hiện tốt. Tập trung, chủ động, tích cực thực hiện tốt các giải pháp công trình và phi công trình để ứng phó hạn mặn mùa khô năm 2023 - 2024 mang lại hiệu quả khá tích cực. Công tác xây nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với chỉ tiêu cao, khối lượng công việc lớn và có sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, thực hiện quyết liệt, toàn diện, hiệu quả hơn; tỉnh đã xem xét, công nhận xã Tân Thanh đạt chuẩn nông thôn mới, xã Châu Bình, Châu Hoà đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Công tác chuyển đổi số được quan tâm và tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn, tạo được sự chuyển biến tốt hơn, đã củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện; tổ chức ký kết hợp tác chiến lược giữa UBND huyện và Viettel Bến Tre. Lãnh đạo tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn 2024 với nhiều hoạt động chăm lo chu đáo các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác “đền ơn, đáp nghĩa”, công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, giữ vững ổn định. Giao quân đạt 100%. Tập trung lãnh đạo công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ cấp huyện.

 

Bên cạnh đó, việc thực hiện Nghị quyết Huyện uỷ trong quý I/2024 cũng còn những hạn chế, đáng quan tâm, trong đó trên từng lĩnh vực cũng còn một số hạn chế, khó khăn, nhất là kinh tế huyện nhà tuy có sự phục hồi, phát triển nhưng còn khá chậm. Tội phạm, tệ nạn về ma tuý tăng 150% so cùng kỳ (05/02 vụ); tệ nạn xã hội tăng 240% so cùng kỳ (17/05 vụ, đặc biệt là phát hiện, xử lý 15 vụ đánh bạc); tai nạn giao thông tăng 300% về số vụ (04/01 vụ) và 400% về số người chết (05/01 người).

 

Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cho biết, Quý II/2024 và thời gian tới có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ quyết định sự thắng lợi Nghị quyết Huyện uỷ năm 2024, mà còn quyết định sự thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, huyện sẽ quyết tâm tập trung thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết, yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục và thường xuyên rà soát, đối chiếu Nghị quyết Huyện uỷ năm 2024 với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là nghị quyết đại hội đảng bộ của cấp mình, để có sự tập trung đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, tiến độ còn chậm, còn hạn chế, còn nhiều khó khăn, để có sự tập trung thực hiện với quyết tâm cao nhất ngay thời điểm này và đến cuối năm 2024.

 

Trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Quan tâm công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng, nhất là những nơi có vấn đề, biểu hiện sa sút, phải được củng cố kịp thời. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 276-KH/HU, ngày 12/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về phát động cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” trong hai năm 2024 - 2025. Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, gắn với tăng cường quản lý đảng viên. Tập trung xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”, “chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện”. Đặc biệt, các cấp uỷ quan tâm rà soát, điều chỉnh quy hoạch, chủ động chuẩn bị về nhân sự, văn kiện đại hội đảng bộ 02 cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhất là ngay khi có Chỉ thị của Bộ Chính trị và chỉ đạo của tỉnh. Tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và đại hội Hội LHTN Việt Nam ở các xã còn lại, tiến Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện quyết liệt, quyết tâm kéo giảm đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là thời điểm chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực liên quan đến thu, chi, quản lý, sử dụng ngân sách, kinh phí phải đúng nguồn, đúng quy định, nhất là đối với các xã, thị trấn, để ngăn ngừa sai phạm; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm nếu để xảy ra sai phạm.

 

Trên lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội: Với nhiều chỉ tiêu, khối lượng công việc rất lớn và nặng nề, với không ít khó khăn, thách thức trên lĩnh vực này, nhất là chỉ tiêu thu ngân sách, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch,... Về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đề nghị từng xã, từng ngành có liên quan phải có sự quyết liệt, nỗ lực, phấn đấu cao nhất, thi đua sớm về đích. Thu ngân sách cần phải tập trung quyết liệt, chủ động thu đúng, thu đủ các nguồn thu bảo đảm đạt và vượt chỉ tiêu, tiến độ kế hoạch; củng cố, kiện toàn và hoạt động đúng thực chất của Hội đồng tư vấn thuế xã, thị trấn gắn với tăng cường vai trò quản lý của chính quyền và hướng dẫn, hỗ trợ của các ngành chuyên môn. Một số nhiệm vụ quan trọng khác cần quan tâm thực hiện quyết liệt và hiệu quả hơn nữa như: Chuyển đổi số; phát triển doanh nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác; quản lý tài nguyên, môi trường; công tác an sinh xã hội.

 

Kinh tế của huyện có sự phục hồi phát triển khá tốt

 

Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh: Tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng Công an ở cơ sở. Quân tâm quỹ đất để xây dựng trụ sở Công an các xã, thị trấn. Quản lý chặt chẽ tình hình địa bàn từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là kiềm chế, kéo giảm về phạm pháp hình sự, trong đó có tội phạm về ma tuý; kéo giảm tệ nạn xã hội, nhất là đánh bạc; kéo giảm tai nạn giao thông. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp tham mưu Huyện uỷ chuẩn bị và tổ chức thành công diễn tập Khu vực phòng thủ cấp huyện.

 

Với sự lãnh đạo chặt chẽ của Huyện ủy, sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể Nhân dân, tin tưởng rằng huyện Giồng Trôm sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Huyện ủy năm 2024, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

 

Diệu Hiền

Tag:

File đính kèm