Sign In

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỏ Cày Nam - điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

16:40 02/05/2024
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã dành trọn cuộc đời, tâm huyết cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tư tưởng của Người là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta và cách mạng Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, Người cho rằng: giáo dục có vị trí và vai trò vô cùng quan trọng nhằm huấn luyện, bồi dưỡng, phát triển con ngưởi Việt Nam có đạo đức cách mạng trong sáng, ý chí vươn lên, không ngại khó khăn, gian khổ, có tri thức và sức khỏe để trở thành người chủ tương lai của đất nước. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỏ Cày Nam (Phòng GD&ĐT MCN) luôn đi đầu trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, then chốt, thường xuyên. Với quyết tâm chính trị cao trong toàn ngành, công tác giáo dục và đào tạo của huyện đạt nhiều kết quả quan trọng, là điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một buổi sinh hoạt của Phòng GD&ĐT MCN  

 

Đẩy mạnh học tập và làm theo gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành

Phòng GD&ĐT MCN hiện có 08 cán bộ, công chức với nhiệm vụ chính trị là tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dưới sự chỉ đạo về chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay, Phòng GD&ĐT MCN quản lý 50 trường trực thuộc gồm: 17 mầm non, mẫu giáo (trong đó có 01 trường tư thục), 18 trường tiểu học; 12 trường trung học cơ sở; 03 trường tiểu học - trung học cơ sở. Thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII, lãnh đạo phòng, nhất là Trưởng phòng đã nghiên cứu nội dung, hình thức, phân công nhiệm vụ, tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, sâu rộng đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành về nội dung Kết luận. Đồng thời, chỉ đạo các trường trực thuộc tổ chức triển khai, quán triệt Kết luận cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả; tiếp tục là phong trào rộng lớn, xuyên suốt, liên tục; trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, nhân viên trong ngành.

 

Xác định việc học tập và làm theo Bác gắn với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, then chốt, Phòng GD&ĐT MCN tập trung xây dựng kế hoạch, đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của huyện; luôn luôn theo dõi, nắm bắt tư tưởng, đôn đốc, hướng dẫn, giáo sát việc thực hiện đối với tổ chức, cá nhân theo đúng mục đích yêu cầu, đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực triển khai, thực hiện các phong trào thi đua của ngành, địa phương; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức cơ quan; gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Từ đó, từng cán bộ, đảng viên, nhân viên thường xuyên nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ theo bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

 

Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong ngành giáo dục

 

Bên cạnh đó, Phòng đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện kịp thời việc cụ thể các nội dung cốt lõi đưa vào chương trình, kế hoạch; đề ra giải pháp đột phá thiết thực theo hướng chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm của ngành như: Huy động học sinh ra lớp, đổi mới phương pháp, tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp trực tiếp, đảm bảo mọi hoạt động giáo dục trong tình hình mới theo đúng đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng đáp ứng yêu cầu đổi mới; cụ thể hóa và xây dựng hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục của thể từng cấp học phù hợp với tình hình thực tế giáo dục địa phương.

 

Công tác chuyển đổi số trong toàn ngành luôn được phòng quan tâm, chỉ đạo thực hiện, như: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, sinh hoạt tổ chuyên môn, hội thảo chuyên đề; sử dụng sổ điểm, sổ liên lạc, học bạ điện tử thay thế sổ giấy; sử dụng máy chiếu webcam, máy chiếu vật thể, phần mềm Zoom meeting, google meet, microsoft team trong giảng dạy; phần mềm soạn giáo án Elearning, soan đề kiểm tra, quản lý vnEdu; xây dựng video clip; thông qua mạng xã hội tạo kênh thông tin giữa nhà trường với gia đình,… qua đó, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và dạy học trong toàn ngành, được huyện ủy, UBND huyện đánh giá cao. Các phong trào thi đua gắn với cuộc vận động của ngành như: Thi đua “Hai tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, trường học “Xanh - Sạch - Năng động”, xây dựng mô hình “dân vận khéo” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Dân chủ - Kỹ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”,… luôn được Phòng chỉ đạo các trường thực hiện, đạt kết quả tốt.

 

Công tác xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Năng động” luôn được thực hiện tốt

 

Phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến

 

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng nhiệm vụ chính trị của ngành, Phòng GD&ĐT MCN luôn quan tâm việc phát hiện, xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trong ngành, nhất là xây dựng, lựa chọn mô hình có cách làm hay, sáng tạo, đổi mới, đột phát trong giảng dạy, quản lý điều hành, công tác, gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu” nhằm ghi nhận, tôn vinh, tạo sự lan tỏa, tạo động lực khích lệ các tập thể, cá nhân tiếp tục nỗ lực phấn đấu.

 

Thầy Lê Văn Em, Trưởng Phòng GD&ĐT MCN cho biết: Phòng GD&ĐT huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chọn nội dung xây dựng điển hình để nhân rộng tập trung vào công tác xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh; thi đua dạy tốt - học tốt; chuyển đổi số; xây dựng trường chuẩn quốc gia,... Căn cứ vào kết quả thi đua, từng lúc đề nghị huyện xem xét, đánh giá công nhận và tùy vào thực tế sẽ có bổ sung các điển hình trên các lĩnh vực khác cho phù hợp. Đối với các trường trực thuộc, Phòng GD&ĐT đã chọn mỗi cấp học từ 01 đến 02 đơn vị để xây dựng mô hình điển hình trong các lĩnh vực và giới thiệu các trường học trong huyện học tập. Cụ thể như: Điển hình trong lĩnh vực dạy tốt học tốt, dẫn đầu phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học (Trường Mầm non thị trấn Mỏ Cày, Trường Tiểu học 1 thị trấn Mỏ Cày, Trường THCS Bình Khánh); điển hình trong lĩnh vực bồi dưỡng học sinh giỏi hàng năm (Trường THCS Bình Khánh); điển hình trong lĩnh vực thi Sáng tạo Khoa học kĩ thuật (Trường Tiểu học Tân Hội, Trường THCS Tân Hội).

 

Trường THCS Tân Hội điển hình trong lĩnh vực thi Sáng tạo Khoa học kĩ thuật

 

Sau khi xây dựng các điển hình, Phòng chỉ đạo các trường trực thuộc có kế hoạch học tập điển hình, hàng năm tiến hành đánh giá kết quả đạt được để có kế hoạch tiếp tục thực hiện bắt kịp “điển hình” và vượt qua “điển hình”. Qua đó, Phòng kịp thời thời đề nghị biểu dương, khen thưởng và có kế hoạch cụ thể để nhân rộng điển hình, trên cơ sở đó, tiếp tục phát động phong trào thi đua học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình” vượt qua “điển hình” để tạo nên phong trào thi đua sâu rộng, mạnh mẽ, duy trì thường xuyên trong toàn Ngành. Từ năm 2019 đến năm 2023, toàn Ngành đạt 05 mô hình cấp tỉnh, 09 mô hình cấp huyện tiếp tục được triển khai, nhân rộng, thầy Lê Văn Em cho biết thêm.

 

Có thể nói, qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” đã tác động tích cực đến từng cán bộ, đảng viên, nhân viên, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành. Với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của ngành, Chi bộ Phòng GD&ĐT MCN được Ban Thường vụ Huyện uỷ đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 03 năm liên tục (2021, 2022, 2023); Phòng GD&ĐT MCN nhận bằng khen UBND tỉnh với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục từ năm học 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2021-2022; nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2023; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ với thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

 

Tôn Đức Tài

Tag:

File đính kèm