Sign In

Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 - 2025: Ra sức thi đua, xây dựng Bình Ðịnh giàu mạnh

06:55 01/03/2024
“Thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, phấn đấu xây dựng Bình Ðịnh trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung” là nội dung Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 - 2025, được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai ngày 29.2.

Trong 2 năm 2024 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chọn Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, với quyết tâm cao thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhằm phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung vào năm 2025.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: N.H

Triển khai Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2024 - 2025, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Xuân Ánh khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước luôn là ngọn đuốc soi đường cho mọi phong trào thi đua trong suốt hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Sự lan tỏa sâu rộng của phong trào thi đua yêu nước là một giải pháp quan trọng để Bình Định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Bình Định sớm trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung.

“Năm 2024 - 2025 có ý nghĩa rất quan trọng, trong đó năm 2024 được xác định là năm bản lề, có tính chất quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Do vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định chọn Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp”, đồng chí Hồ Xuân Ánh nhấn mạnh.

Nhìn lại chặng đường 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức; tuy nhiên nhờ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tỉnh ta đã đạt nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Đáng chú ý, năm 2023, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) của tỉnh tăng 7,61% (xếp thứ 6/14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung); quy mô kinh tế của tỉnh đạt hơn 117.668 tỷ đồng, xếp thứ 5/14 tỉnh, thành phố miền Trung (tăng 2 bậc so với trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX); GRDP bình quân đầu người đạt 78,1 triệu đồng, xếp thứ 6/14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung (tăng 1 bậc so với trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX)… Phát huy những kết quả tích cực đó, trong 2 năm 2024 - 2025, Tỉnh ủy xác định là chặng đường tăng tốc để về đích thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH. Phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung như tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Quyết tâm xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên phải tập trung ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

- Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (thứ 3 từ trái sang) động viên các đơn vị thi công, đề nghị đẩy mạnh phong trào thi đua ngay từ đầu năm để sớm thi công hoàn thành tuyến đường ven biển đoạn từ Cát Tiến - Diêm Vân. Ảnh: N.H

Trên cơ sở Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2024- 2025, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn hệ thống chính trị tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Tiếp tục phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua.

Tập trung đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Hồ Xuân Ánh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức học tập, xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả chuyên đề đến từng cán bộ, đảng viên. Từ đó, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ từ nhận thức đến hành động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.       

 

Phát động hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư - năm 2024

Sáng 29.2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 35 tỉnh, tổ chức phát động hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư - năm 2024.

Tại buổi lễ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Bích Ly đã phổ biến, quán triệt kế hoạch, thể lệ, định hướng chủ đề Cuộc thi và giao chỉ tiêu phấn đấu số lượng tác phẩm tham gia dự thi cho từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng chí đề nghị từng cơ quan, đơn vị, địa phương hưởng ứng mạnh mẽ Cuộc thi; huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Các tác phẩm tham gia dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chậm nhất đến hết ngày 15.6.2024 (tính theo dấu bưu điện).

NGUYỄN HÂN - Nguồn Báo Bình Định

Tag:

File đính kèm