Sign In

Tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” Bác sang “làm theo” Bác

10:47 19/05/2024


(CTT-Đồng Nai) – Tỉnh ủy vừa tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh.
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác

Tham dự có các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Võ Tấn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền chủ tịch UBND tỉnh; Cao Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Dương Minh Tuấn, Phó Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh; cùng các các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần phải tích cực học tập tư tưởng, đạo đức cách mạng và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa việc học tập Bác trở thành nếp sống, cách nghĩ, cách làm của mỗi người.

Cùng với đó, cần thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” Bác sang “làm theo” Bác, cụ thể hóa bằng những kế hoạch, chương trình hành động, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn với đề cao chức trách, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong thực tiễn.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cũng nhấn mạnh, cần thực hiện đồng thời giữa việc học tập, làm theo Bác và nêu gương. Phát huy hiệu quả mối quan hệ giữa ba việc này, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu với nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, mà trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân nhằm tăng cường sự đồng thuận, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân...

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân; bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 3 tập thể, cá nhân; bằng khen của UBND tỉnh cho 24 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo từ rất sớm, bằng nhiều kế hoạch cụ thể. Công tác quán triệt, tuyên truyền đã được thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, có sức tác động. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, có tính giáo dục, răn đe cao, phòng ngừa các sai phạm.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đã chủ động rà soát, lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm, phức tạp được cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm, những vấn đề là điểm nghẽn, tồn tại, kéo dài để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết và đã có chuyển biến tích cực.Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp ngày càng thể hiện rõ trong công tác và đời sống.Từ việc học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội…

Tuy nhiên, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục. Đó là: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa mạnh mẽ, chưa sát thực tế, chưa thấy rõ việc nêu gương. Việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của một số cán bộ, đảng viên hiệu quả chưa cao…
Trang Thư

Tag:

File đính kèm

Tin đọc nhiều