Sign In

Học tập và làm theo gương Bác trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác

00:00 26/02/2024

 

ĐTO - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của Nhân dân Đồng Tháp” (viết tắt là Chuyên đề năm 2024). Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2024 được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 242 điểm cầu trong toàn tỉnh, hơn 37.600 cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghiêm túc và tiếp thu những nội dung cốt lõi của chuyên đề.


Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày nội dung Chuyên đề năm 2024

Phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác

Phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của Nhân dân là một trong những nội dung quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, BTV Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2024 nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung thực hiện tốt các nội dung: học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân.

Tại điểm cầu chính của tỉnh, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo những nội dung trọng tâm của Chuyên đề năm 2024. Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy tập trung trình bày nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác và quan điểm của Đảng về tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh sự cần thiết đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của Nhân dân Đồng Tháp.

Đồng thời quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc”, phát huy mạnh mẽ dân chủ trong Nhân dân, tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của Nhân dân; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần tự lực, tự cường trong Nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Mục tiêu là khơi dậy mạnh mẽ ý chí, niềm tin và khát vọng làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống của Nhân dân trên tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Để hiện thực hóa quan điểm, mục tiêu trên, Bí thư Tỉnh ủy gợi mở một số nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể như: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của Nhân dân Đồng Tháp; phát huy tính chủ động tự lực, chăm chỉ, hợp tác của Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác trong xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo...

Tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm

Sau hội nghị học tập Chuyên đề năm 2024, các cấp ủy, tổ chức đảng tại đơn vị, địa phương trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, thảo luận Chuyên đề năm 2024. BTV Tỉnh ủy phân công các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự thảo luận tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Tại hội trường Thành ủy Cao Lãnh, buổi thảo luận Chuyên đề năm 2024 diễn ra với sự tham dự của đồng chí Lê Thị Kim Loan - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Các đảng viên trình bày 12 ý kiến thảo luận, tập trung vào một số đề xuất giải pháp phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác đối với cán bộ, đảng viên và trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền thời gian tới... Đồng chí Hồ Huệ Thu Hằng - Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin TP Cao Lãnh, cho biết: “Sau khi được học tập Chuyên đề năm 2024 giúp bản thân tôi hiểu rõ hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác. Tôi rất tâm đắc nội dung Chuyên đề năm 2024 và sẽ chủ động nghiên cứu, vận dụng vào công việc để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao”.


Đồng chí Nguyễn Thành Phận - Chi ủy viên Chi bộ ấp Bình Định, Đảng ủy xã Bình Thành (huyện Thanh Bình)  nêu ý kiến tại buổi thảo luận Chuyên đề năm 2024

Đồng chí Nguyễn Thành Phận - Chi ủy viên Chi bộ ấp Bình Định (xã Bình Thành, huyện Thanh Bình), cho biết: “Tôi cảm nhận nội dung Chuyên đề năm 2024 rất hay, sát với thực tế và vấn đề tự lực, chăm chỉ, hợp tác đang được thực hiện tại địa phương. Theo tôi, tự lực là phải dựa vào bản thân là chính, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Chăm chỉ và hợp tác là góp phần tạo thành công trên mọi lĩnh vực. Qua học tập Chuyên đề năm 2024, tôi rút ra kinh nghiệm, nơi nào có sự đoàn kết cao, cán bộ chăm chỉ với công việc, có tinh thần tự lực, tự chủ thì nơi đó sẽ đạt nhiều thành tựu, người dân tin tưởng và đồng thuận cao”.

Xác định tầm quan trọng của việc học tập Chuyên đề năm 2024, BTV Huyện ủy Cao Lãnh đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thảo luận các nội dung cơ bản của chuyên đề. Theo đó, các buổi thảo luận diễn ra chất lượng, nội dung sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và nhiệm vụ của từng đảng viên. Đồng chí Nguyễn Chánh Tâm - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cao Lãnh, cho biết: “Sau hội nghị học tập và thảo luận Chuyên đề năm 2024, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tham mưu BTV Huyện ủy Cao Lãnh ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện và lãnh đạo cấp ủy cơ sở triển khai đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các bước cụ thể hóa kế hoạch của Tỉnh ủy và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được tiến hành khẩn trương, tích cực, sát với tình hình thực tế của địa phương và bằng những công việc cụ thể, thiết thực”.


Đồng chí Nguyễn Văn Tuôi - Bí thư Chi bộ ấp An Nghiệp, Đảng ủy xã An Bình (huyện Cao Lãnh) phát biểu tại buổi thảo luận

Theo đồng chí Lê Thị Kim Loan - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, để học tập, thực hiện Chuyên đề năm 2024 đạt kết quả, cần phát huy vai trò các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, tuyên truyền; việc thực hiện Chuyên đề năm 2024 cần gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của địa phương, đơn vị. Phát huy vai trò các ngành, đơn vị, nhất là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân; duy trì, nhân rộng, nâng cao chất lượng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao...

Cùng với việc tổ chức học tập Chuyên đề năm 2024 nghiêm túc và sau học tập, các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thảo luận Chuyên đề năm 2024. Nội dung thảo luận sát với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, qua đó có tổng số hàng trăm lượt ý kiến với tinh thần thẳng thắn, đề xuất các biện pháp triển khai trong thời gian tới. Các cấp ủy cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2024 với các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tự giác đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; những việc thực hiện trong năm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, định kỳ các chi, đảng bộ tổ chức sinh hoạt Chuyên đề năm 2024 gắn với các nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và đảng viên; thảo luận, trao đổi, đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của chi bộ, đảng bộ và đề ra phương hướng phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.

NHÓM PV CT-XH

Tag:

File đính kèm