Sign In

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp phiên tháng 12

09:15 05/01/2024
Chiều 4.1, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp tháng 12.2023. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh.

Toàn cảnh phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 12.

Toàn cảnh phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 12

Tại phiên họp, đã xem xét, thảo luận và cho ý kiến vào các dự thảo nghị quyết về: Ban hành chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2024; ban hành chương trình công tác trọng tâm của Thường trực HĐND tỉnh năm 2024; dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024; cho ý kiến vào dự thảo chương trình giám sát năm 2024 của các ban HĐND tỉnh; cho ý kiến vào dự thảo quyết định phê duyệt Đề án tổ chức lại các phòng thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh và dự thảo Quyết định tổ chức lại các phòng thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn kết luận phiên họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Về chương trình giám sát, tiếp tục hoàn thiện đảm bảo khoa học, phù hợp khi triển khai thực hiện. Đặc biệt lưu ý hạn chế các cuộc giám sát chồng chéo, trùng lắp hoặc nhiều cuộc giám sát tại một địa phương, địa bàn. Về số lần giám sát: Thường trực HĐND tỉnh một cuộc; mỗi tổ đại biểu HĐND tỉnh một cuộc; mỗi ban HĐND tỉnh một cuộc giám sát song phải trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, có chất lượng và đối tượng, địa bàn giám sát phải phù hợp, khoa học. Bổ sung kiện toàn công tác tổ chức, nhân sự Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, nhất là việc thành lập, ra mắt Phòng Thông tin Dân nguyện theo đề án tổ chức lại Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh. Với các ý kiến thảo luận tại phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa, chuẩn bị tốt để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Phi Anh

Tag:

File đính kèm