Sign In

Huyện ủy Xín Mần tổ chức Hội nghị bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Huyện năm 2024

14:24 26/04/2024
Trong 02 ngày (ngày 24, 25/4/2024), Huyện ủy tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, lãnh đạo, quản lý chủ chốt của huyện năm 2024.

left center right del

PGS,TS Bùi Tất Thắng  Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển truyền đạt nội dung chuyên đề Chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

 

Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm Huyện có đồng chí Hoàng Nhị Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh - Bí thư Huyện ủy; PGS,TS Lý Việt Quang Viện Trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Nguyễn Thị Thúy Hà Trưởng khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế; PGS,TS  Nguyễn Minh Tuấn Nguyên Viện trưởng Viện xây dựng Đảng; PGS,TS Bùi Tất Thắng  Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Học viện Chính trị khu vực I; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện... Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 17 điểm cầu Đảng ủy các xã cùng với 1.570 cán bộ, đảng viên tham gia.

left center right del

Các đại biểu dự hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe PGS,TS Lý Việt Quang Viện Trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng truyền đạt nội dung chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; PGS,TS Nguyễn Thị Thúy Hà Trưởng khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế truyền đạt nội dung chuyên đề Tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại của Việt Nam hiện nay; PGS,TS  Nguyễn Minh Tuấn Nguyên Viện trưởng Viện xây dựng Đảng truyền đạt nội dung chuyên đề Xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là đạo đức, là văn minh; PGS,TS Bùi Tất Thắng  Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển truyền đạt nội dung chuyên đề Chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

left center right del

PGS,TS Lý Việt Quang Viện Trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng truyền đạt nội dung chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân

 

left center right del
PGS,TS Nguyễn Thị Thúy Hà Trưởng khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế truyền đạt nội dung chuyên đề Tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại của Việt Nam hiện nay

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Nhị Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Bồi dưỡng cập nhật thông tin, kiến thức mới nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị từ Huyện đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới; bổ sung kiến thức nhằm nâng cao kỹ năng xử lý các vấn đề nảy sinh trong hoạt động lãnh đạo và quản lý. Sau hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị  đảng ủy các xã, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện các chuyên đề bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới tới cán bộ, đảng viên ở cơ sở năm 2024.

Mạnh Hồng

Tag:

File đính kèm