Sign In

Kiên Giang đặt mục tiêu sản lượng lúa đạt 4,4 triệu tấn trong năm 2024

00:00 16/02/2024

Năm 2024, tỉnh Kiên Giang đặt mục tiêu sản lượng lúa đạt 4,4 triệu tấn, với tỷ lệ trồng giống lúa chất lượng cao chiếm 90% trở lên. Đến trung tuần tháng 2, tổng diện tích gieo trồng lúa của tỉnh hơn 352.660 ha, vượt kế hoạch 2.660 ha, gồm: lúa mùa 72.395 ha, lúa đông xuân 280.265 ha.

Ban Biên tập

Tag:

File đính kèm