Sign In

Đảng bộ huyện Gò Quao tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân

00:00 09/01/2024
​Thời gian qua, Đảng bộ huyện Gò Quao đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; có 21/21 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt Nghị quyết năm 2023.

9-1-24 f5dbf330c9bf6b81a272a7f58a809b42.jpg

Mô hình trồng khóm, sầu riêng của ông Nguyễn Tân Tiến, ngụ ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao.


Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân"; kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt làm theo Bác với chủ đề “Chúng tôi là công dân, cán bộ, đảng viên và tập thể tốt".

Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, các loại hình chi bộ; thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm việc phân công cán bộ tham dự sinh hoạt cấp ủy, chi bộ cơ sở. Quyết định giải thể Đảng bộ Khối Dân vận, thành lập mới 4 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Kết nạp mới 111 đảng viên, vượt 0,91% Nghị quyết; rà soát, sàng lọc, xóa tên và cho ra khỏi đảng 61 trường hợp.

Ủy ban nhân dân 2 cấp đã tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách hành chính theo cơ chế một cửa; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo luật định; sắp xếp ổn định tình hình tổ chức bộ máy, biên chế một số cơ quan, đơn vị theo quy định. Chỉ đạo chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức, văn hóa công vụ của các cơ quan hành chính và của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

Dân vận, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các phong trào của địa phương, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tham gia thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội... Từ đầu năm đến nay, đã vận động cất mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết; xây dựng cầu giao thông nông thôn; hỗ trợ thường xuyên, đột xuất cho gia đình khó khăn; trao học bổng, tặng tập, xe đạp cho học sinh nghèo khó khăn... với tổng trị giá trên 30 tỷ đồng.

Nhiều mô hình sản xuất được tập trung xây dựng, như: Mô hình cải tạo và chăm sóc cây sầu riêng gắn với xây dựng sản phẩm đạt OCOP, VietGAP tại xã Vĩnh Hòa Hưng Nam; thực hiện quy trình canh tác cây khóm theo hướng nâng cao kỹ thuật trồng và chăm sóc tại xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, Thới Quản; sử dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất mô hình tôm-lúa tại xã Thới Quản, nâng cao giá trị, thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường liên kết. Năm 2023, huyện có thêm 3 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP, lũy kế đến nay toàn huyện có 30 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới theo hướng nâng cao. Kết quả thực hiện 2 xã nông thôn mới nâng cao: Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, Thới Quản đạt 19/19 tiêu chí.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện tốt. Trong năm, huyện đã hoàn thành và bàn giao 55 căn xây mới, 5 căn sửa chữa theo Quyết định số 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với số tiền 4.210 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Giới thiệu việc làm mới cho 3.839 lao động (giới thiệu xuất khẩu lao động 24 trường hợp). Hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo năm 2023, kết quả tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 2,1%.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cụ thể hóa, triển khai, quán triệt, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Trung ương 9, Trung ương 10 khóa XIII. Đồng thời chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phấn đấu kết nạp mới 115 đảng viên; xây dựng 3 xã Định Hòa, Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Vĩnh Phước Ađạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và xây dựng huyện đạt 7/9 nội dung nông thôn mới nâng cao; đồng thời, chọn 1 trong 5 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, để có kế hoạch chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.

Giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 3,5%; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,09%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,01%, nước sạch 40%. Duy trì và phát triển diện tích cây khóm, tiếp tục mở rộng diện tích cây tiêu, cây ăn trái trên các vùng đất chuyển đổi sản xuất tại các xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, Vĩnh Hòa Hưng Bắc...

Nguyễn Hoa

Tag:

File đính kèm