Sign In

Cụm thi đua số 2 thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Kiên Giang tổng kết công tác thi đua năm 2023

00:00 28/11/2023
​Cụm thi đua số 2 gồm ban tuyên giáo các huyện, thành ủy Tân Hiệp, Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao và Rạch Giá vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023.

28-11-23 _ca67aa8765e4ca21e1a50df3a034cfa0.jpg

Hội nghị tổng kết thi đua năm 2023 giữa ban tuyên giáo các huyện, thành ủy Cụm 2.

 

Năm 2023, các đơn vị trong cụm đã có nhiều hoạt động, nhiều mô hình nổi bật trong lĩnh vực tuyên giáo, như: Thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; ra mắt mô hình móc khóa mã QR tuyên truyền về học tập và làm theo Bác; tổ chức hoạt động về nguồn, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp tuyên truyền, hội thảo, tọa đàm khoa học...

Thông qua hoạt động chấm điểm thi đua cụm, các đơn vị đã thống nhất về phương pháp, nội dung và số điểm của các thành viên trong cụm. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tân Hiệp bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng thi đua năm 2024 cho Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Châu Thành; Cụm phó là Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Giồng Riềng.

Huỳnh Ngọc

Tag:

File đính kèm